Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Dzięki zajęciom przygotowującym do zawodu technika architektury krajobrazu nauczysz się zakładać i pielęgnować  obiekty związane z zieloną przestrzenią, tą niewielką i tą miejską czy wielkomiejską. Dzięki nam zaprojektujesz ogród i otoczenie wokół domu, poprowadzisz firmę pielęgnującą i aranżującą zieleń.  Pokażemy także, w jaki sposób prowadzić swoją firmę, jak rozmawiać z klientem i nawiązywać wieloletnią współpracę, która zapewni całościową obsługę ogrodu i terenów zielonych. Osoby kształcące się w tym kierunku mogą także zajmować się florystyką, dekoracjami, aranżacją wnętrz a nawet działaniami związanymi z elementami artystycznymi

Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez szkołę kursach  specjalistycznych, wyjazdach i warsztatach szkoleniowych. Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną (ogrody dydaktyczne, szklarnie, pracownie przedmiotowe, zabytkowy park), a w ramach zajęć lekcyjnych możliwe jest odbycie kursu na prawo jazdy kat. B i T. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu  zdobywamy wiedzę i umiejętności na poziomie akademickim.

Do oddziału nie mogą kandydować osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim.