Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance - technik rolnik
Nazwa oddziału

 technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
Zawody

 Technik rolnik

Opis

Jeśli Twoim marzeniem jest praca w rolnictwie i działach okołorolniczych, to wymarzony kierunek dla Ciebie. Możesz poznać zasady funkcjonowania gospodarstwa, nauczyć się zasad hodowli zwierząt, ale i tych związanych z zagospodarowaniem ziemi. Wierzymy, że wielu z naszych absolwentów poprowadzi nowoczesne gospodarstwa rolne, ale wielu znajdzie także inną drogę w rolnictwie związaną ze środkami ochrony roślin, parkiem maszynowym, nasionami, żywieniem zwierząt.  Rolnictwo to dzisiaj najbardziej rozwijająca się , ale i nowoczesna gałąź gospodarki, zatem warto się do zawodu technika rolnika wszechstronnie przygotować.

W tym oddziale zajęcia praktyczne realizowane są z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz mechanizacji rolnictwa. Praktyki oraz dyżury hodowlane odbywają się w gospodarstwie szkolnym (ok. 200 ha ziemi z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt). W ramach zajęć lekcyjnych masz możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kat. B i T, a także wzięcia udziału w organizowanych przez szkołę kursach specjalistycznych z zakresu stosowania środków ochrony roślin, obsługi kombajnu zbożowego, obsługi wózka widłowego i pilarza.

Do oddziału nie mogą kandydować osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim.