Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
  • chemia
Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Technik weterynarii to zawód dla tych, którzy kochają zwierzęta i chcą nauczyć się tego, jak im pomagać. Pracując w tym zawodzie, możesz być prawą ręką lekarza weterynarii w lecznicach małych zwierząt i gospodarskich. Możesz także realizować się jako pracownik inspekcji weterynaryjnej, działać w przestrzeni żywienia zwierząt, tworzenia leków i ich dystrybuowania, realizowania działań związanych z prowadzeniem schronisk i przytulisk, ale także pomyśleć o rozwijaniu swoich zainteresowań medycznych. Zakończenie zajęć daje Ci tytuł technika weterynarii i otwiera możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach związanych ze zwierzętami  / weterynaria, zootechnika/ i kierunkach medycznych /fizjoterapia, kosmetologia, medycyna/.

Realizując zajęcia praktyczne, dbamy, by były one wykonywane z użyciem specjalistycznego sprzętu, pod okiem doświadczonych nauczycieli: inseminatorów i lekarzy weterynarii. Zależy nam na tym, by wiedza zdobyta podczas zajęć w poszczególnych pracowniach, uzupełniana była działaniami praktycznymi w szkolnym gospodarstwie. Stąd możliwość przebywania z wieloma zwierzętami na terenie gospodarstwa, byś mógł nauczyć sie podstawowych zasad obowiązujących w pracy weterynarza.

W ramach zajęć lekcyjnych możliwe jest odbycie kursu na prawo jazdy kat. B i T.

Do oddziału nie mogą kandydować osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim.