Nowy Tomyśl
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu
Zespół szkół
Adres
Emilii Sczanieckiej 1, NowyTomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614423398
E-mail
Strona www
Dyrektor
Łukasz Frański
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa szkoła I stopnia
Opis

Szkoła kształci uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych teoretycznych. Natomiast kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się u pracodawców, z którymi szkoła współpracuje od wielu lat, a są to następuje zakłady pracy:


Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

W Aesculap Chifa Sp. z o.o. zawodowe kształcenie ma niemalże 60-letnią tradycję i polega na łącznym nabywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zawodu ślusarza. Uczniowie mają zawartą umowę o przygotowanie zawodowe z firmą Aesculap Chifa i jednocześnie uczą się w Branżowej Szkole I stopnia.

W szkole następuje przekazanie wiedzy teoretycznej: ogólnej i zawodowej, a zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie w warsztatach szkolnych i w wydziałach produkcyjnych.

Uczniowie mają zajęcia:

  • w sali robót ślusarskich, gdzie uczą się obróbki metalu: piłowania, trasowania, wiercenia, wykonywania precyzyjnych pomiarów i szlifowania,
  • w salach obróbki mechanicznej i szlifierskiej, gdzie zajmują się toczeniem, frezowaniem i szlifowaniem za pomocą nowoczesnych maszyn CNC i tokarek z czytnikami.

Uczniowie po nabyciu podstawowej wiedzy w tym zakresie, mają praktyki bezpośrednio na stanowiskach roboczych w wydziałach produkcyjnych. Doświadczony pracownik każdemu uczniowi przekazuje wiedzę specyficzną dla danego rodzaju pracy.

Absolwent po zakończeniu nauki staje się fachowcem i ma zagwarantowaną pracę w Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Od 2011 roku warsztaty szkolne, działające przy Aesculap Chifa Sp. z o.o., są ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu.


Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

  • W pierwszym roku nauczysz się wykonywać podstawowe operacje ślusarskie, piłować powierzchnie płaskie i kształtowe, tarasować, wiercić, gwintować i nitować, czytać rysunek techniczny i pracować na obrabiarkach.
  • W drugim roku nauczysz się czyścić oraz przezbrajać formy wtryskowe, które są głównym narzędziem pracy maszyn wtryskowych.
  • W trzecim roku rozwiniesz umiejętności. Zdasz egzamin wewnętrzny w celu uzyskania wymaganego poziomu umiejętności.

Do tej pory dział rozwoju kompetencji technicznych i e-learningu ukończyło 158 absolwentów:

83 mechatroników,

51 ślusarzy,

18 operatorów obróbki skrawaniem,

25 operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.


Zatrudnienie w Phoenix Contact Wielkopolska znalazło 146 absolwentów.


Okres nauki w obu zakładach trwa 3 lata i zostaje wliczony do stażu pracy. Podczas nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Oferta
w przygotowaniu
Współpraca z pracodawcami

Praktyka zawodowa odbywa się w następujących zakładach pracy:

  • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,
  • Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl.
E-mail jednostki przetwarzającej dane
zs1-nt@zs1-nt.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
614423398
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl
Adres email IODO
iod@powiatnowotomyski.pl
Drzwi otwarte
13 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00 - 12.00
Dojazd

PKP

PKS

Autobus miejski