Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Bukowcu
Zespół szkół
Adres
KOŚCIELNA 75, NOWY TOMYŚL, 64-300 Bukowiec
Telefon
614411509
Fax
6144115,09
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Andrzejczak - Kwaśny
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
Opis

Naszym celem jest bezpieczna szkoła - przyjazna dzieciom i rodzicom. Wspieramy aktywność dzieci, rozwijamy ich talenty, budujemy poczucie własnej wartości, wspomagamy w trudnościach szkolnych. Umożliwiamy rozwój zdolności poznawczych dzieci, kształtujemy pozytywny stosunek do nauki, usamodzielniamy, uczymy odpowiedzialności za podjęte działania, wyrabiamy nawyki samodzielnej pracy. Gwarantujemy serdeczność i troskliwość ze strony wszystkich pracowników Szkoły. Obejmujemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. Profesjonalnie przygotowani nauczyciele prowadzą zajęcia:

-wykorzystując nowoczesne i motywujące metody nauczania,

-uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka,

 rozwijające kreatywność i wyobraźnię,

-kształtujące umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,

-wdrażające do samodzielności i odpowiedzialności.

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz  język niemiecki. Szkoła dysponuje własną kuchnią i stołówką.

Szkoła oferuje uczniom opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Dla uczniów wymagających korekty dysfunkcji rozwojowych są organizowane zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne. Przy szkole znajduje się bezpieczny plac zabaw. Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie w systemie jednozmianowym.

W świetlicy szkolnej czynnej od godziny 7.00 do 15.30, można po lekcjach odrobić zadanie domowe, zagrać w gry planszowe, tworzyć budowle z klocków, zaangażować się w działania plastyczne, odpocząć i spędzić miło czas.

W ramach programów „Mleko w Szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” dzieci bezpłatnie otrzymują mleko i owoce.

Stawiamy na bliską współpracę z rodzicami. Chcemy, aby rodzice współuczestniczyli w życiu szkoły. Szkoła prowadzi „dziennik elektroniczny” – system internetowy umożliwiający rodzicom łatwy i szybki kontakt z nauczycielami.

W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym. Ogrodzony teren i nadzór ze strony pracowników szkoły gwarantuje bezpieczne spędzanie przerw na świeżym powietrzu.

 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich (historycznych, matematycznych, polonistycznych, recytatorskich, muzycznych, sportowych i plastycznych). Co roku organizujemy akcję "Sprzątanie Świata", "Dzień Bezpieczeństwa", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Międzyszkolny Konkurs Piosenki Międzynarodowej", "Gminny Konkurs Czytelniczy", "Festyn rodzinny" oraz uroczystości i  apele okolicznościowe, a także warsztaty profilaktyczne. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych akcjach charytatywnych. W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Zajęcia pozalekcyjne

- kółko polonistyczne

- kółko przyrodnicze

- kółko matematyczne

- kółko z języka angielskiego

- zajęcia sportowe

- zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne i muzyczne

- zajęcia z robotyki 

- zajęcia taneczne

- wolontariat

- zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

 

Historia
O szkole w Bukowcu wspomina w 1641 r. wizytujący wieś Branecki tymi słowami "Dom szkolny w Bukowcu ma jedną izbę, wielką, ogrzewaną... Należy do niego ogród. Rektorem szkoły jest jest Jan Styza z Czacza." Obecnie szkoła znajduje się na wschodnim krańcu Bukowca.  Zbudowana była w latach 1905 - 1906 i poszerzona o nową część w 1986 r.
Dojazd

Dowozy organizowane są przez organ prowadzący Szkołę (Gminę Nowy Tomyśl) i są one godzinowo dostosowane do zajęć szkolnych. Czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz po lekcjach dzieci spędzają pod opieką nauczycieli pełniących dyżury w świetlicy. 

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe