Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie
Adres
3-go Stycznia 12, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422614
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mirosława Jurga
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły - wejście główne
 • Budynek szkoły - widok od ul. 3 Stycznia
 • Budynek szkoły - widok od strony boiska
 • Plac zabaw
 • Hala sportowa
 • Hala sportowa - widok od strony boiska
 • Stołówka szkolna
 • Biblioteka
 • Sala lekcyjna
 • Sala lekcyjna
 • Hala sportowa
 • Siłownia
 • Pracownia fizyczna
 • Pracownia fizyczna
 • Pracownia biologiczno - chemiczna
 • Pracownia biologiczno - chemiczna
 • Pasowanie na świetlika
 • Andrzejki w świetlicy szkolnej
 • Akcja społeczna "Zawsze razem"
 • Zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej
 • Zajęcia informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej
 • Jubileusz - 75-lecie szkoły
 • Dzień origami
 • Dzień emotikona
 • Zajęcia sportowe w edukacji wczesnoszkolnej
 • Klub Młodego Programisty
 • Dzień Patrona w pracowni chemicznej
 • Pasowanie na ucznia
 • Jubileusz 75 lecia szkoły
 • Pracownia komputerowa
 • Mobilna pracownia komputerowa
 • Uroczystość Pasowania na Ucznia
Opis

Nasza szkoła - „Dwójka” jest szkołą z tradycjami a przy tym nowoczesna, przyjazna i otwarta. Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do odkrywania swoich talentów, zdolności i realizowania marzeń.


Szkoła Podstawowa nr 2 powstała ponad siedemdziesiąt pięć lata temu i od tego czasu funkcjonuje w naszym środowisku jako placówka mająca wielu wspaniałych absolwentów, osiągająca doskonałe wyniki edukacyjne oraz wprowadzająca innowacje i projekty pozwalające kształcić i wychowywać lepiej, ciekawiej, nowocześniej. 


BAZA SZKOŁY

Obecnie bazę szkoły stanowi trzykondygnacyjny budynek główny oraz pełnowymiarowa hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym. W dniu 1 września 2018 r. oddana została nowa część szkoły, dzięki której uzyskaliśmy sześć dodatkowych sal lekcyjnych oraz windę dla osób niepełnosprawnych.


Posiadamy dobrze wyposażone i estetycznie urządzone klasy z tablicami i monitorami interaktywnymi, ze sprzętem komputerowym; nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie: 

 • fizyczną,
 • biologiczno – chemiczną z wirtualnym laboratorium Empiriusz,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • laboratorium druku 3D,
 • mobilne pracownie komputerowe dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w edukacyjne zestawy do nauki programowania,
 • pracownię do nauczania muzyki,
 • cztery pracownie języków obcych.


POMOC PSYCHOLOGICZO - PEDAGOGICZNA

Prężnie działający zespół psychologiczno - pedagogiczny jest nieocenionym wsparciem dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Pedagog, pedagog specjalny, psycholog oraz logopeda codziennie służą poradą, wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu problemów. Prowadzą także zajęcie specjalistyczne oraz włączają się w działania profilaktyczne.


ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Pobyt w świetlicy wypełniają zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Uczniowie uczestniczą w realizacji ciekawych projektów tematycznych. Chętnie też odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku sportowym.


BIBLIOTEKA

W naszej szkole prężnie działa biblioteka szkolna. Co roku - cyklicznie - organizowane są różnorodne imprezy czytelnicze promujące książkę i czytelnictwo. W ramach nich przeprowadzane są konkursy czytelnicze adresowane do wszystkich uczniów, odbywają się zajęcia skierowane do najmłodszych czytelników. Ponadto prowadzone są również zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. To miejsce, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę w wypożyczalni, korzystając z bogatego księgozbioru biblioteki, a także wyciszyć się w czytelni i miło spędzić czas z książką i czasopismem. Tu również można odrobić lekcje, korzystając z komputera czy tabletu. Przy bibliotece działa Kabaret Horrorek.

POSIŁKI W SZKOLE

Każdego dnia uczniowie mają możliwość spożywania smacznych i zdrowych obiadów w stołówce szkolnej, przygotowywanych na miejscu przez personel kuchenny. Menu jest urozmaicone, zbilansowane i dostosowane do potrzeb dzieci.


WOLONTARIAT W SZKOLE

Od lat uczestniczymy i sami się podejmujemy organizacji licznych akcji charytatywnych. Wspieramy i pomagamy potrzebującym pomocy.

Organizacja: pomocy dla uchodźców z Ukrainy, „Kiermasz wesołego zajączka”, zbiórka żywności dla ubogich na świąteczne spotkanie w parafii, zbiórka zniczy przed Świętem Zmarłych.

Udział w akcjach: „Góra Grosza”, Adopcja Serca na odległość, pomoc dla Rebeki z Kongo, „Ołówek dla Afryki”, „Opatrunek na Ratunek”, „Kolędnicy Misyjni dla dzieci”, „Kup Pan Szczotkę” dla Afryki i Kamerunu, „Śniadanie dla dzieci z Domu Dziecka w Lipnicy”,  „Motyle dla hospicjum”, „Moc nakrętek” i wiele innych.


PROMOCJA ZDROWIA

Wśród naszych uczniów promujemy zdrowy styl życia. Edukacja prozdrowotna i ekologiczna jest istotnym elementem w procesie wychowywania naszych uczniów. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie potwierdzonych licznymi certyfikatami za aktywne uczestnictwo w programach proekologicznych. Zależy nam na wykształceniu u uczniów nawyków dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska naturalnego.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Pierwszą szkołę powszechną (podstawową) w Nowym Tomyślu otwarto 23 lutego 1945 roku. Była to jedenasta szkoła uruchomiona na terenie powiatu nowotomyskiego a pierwsza szkoła typu miejskiego.20 marca 1945 roku szkoła powszechna przeniosła się do budynku przy ulicy 3 Stycznia, w którym w czasie wojny mieścił się szpital wojenny. Przed wojną mieściła się w tym budynku szkoła rolnicza.

Pierwszym kierownikiem placówki został Józef Wieszczyński, który kierował szkołą do dnia 1 września 1945 roku. Po nim obowiązki kierownika przejął pan Edward Gołąbek.

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się intensywne działania mające na celu odbudowanie struktur szkolnictwa. Uruchomienie szkoły podstawowej przy ul. 3 Stycznia wiązało się z koniecznością pokonania wielu trudności, w związku z przystosowaniem budynku na potrzeby oświatowe. Początki były trudne – brakowało nauczycieli, podręczników, przyborów szkolnych.

Rok szkolny zaczął się 25 marca 1945 roku a zakończył 17 lipca 1945 roku.

W roku szkolnym 1945/ 1946 w nowotomyskiej szkole podstawowej naukę pobierało 610 uczniów. Pięć roczników stanowiły dzieci w wieku szkolnym, które nie uczęszczały jeszcze do żadnej szkoły. Stworzono dwa ciągi kształcenia: normalny – obejmujący roczniki młodsze i przyspieszony – umożliwiający uczniom starszym możliwość realizacji programu dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego.

Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 powołano dwie szkoły podstawowe, które mieściły się w budynku naszej szkoły przy ul. 3 Stycznia.

Parter zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, kierowana przez pana Edwarda Gołąbka, piętro Szkoła Podstawowa nr 2 kierowana przez pana Jana Bąkowskiego, który kierował szkołą do 1964 roku. Stan taki, dwie szkoły w jednym budynku, trwał przez okres osiemnastu lat, do 1965 roku,  kiedy to w dniu 21 lipca tegoż roku oddano do użytku nowy gmach szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zawadzkiego (obecnie Wierzbowa). Wtedy nasza szkoła zagospodarowała budynek przy ulicy 3 Stycznia w całości. 

Od roku 1964 funkcję kierownika szkoły powierzono pani Zofii Sadowskiej i pełniła ją do 1971 roku.

W wyniku działań grona pedagogicznego i uczniów pod kierownictwem Zofii Sadowskiej decyzją Kuratorium Okręgowego w Poznaniu, w dniu 10 września 1966 roku, nadano naszej szkole imię Marii Curie – Skłodowskiej. Postanowiono odczekać i przygotować się do uroczystego ogłoszenia tego faktu do dnia 28 października 1967 roku. W dniu tym,  prawie w setną rocznicę urodzin patronki, w auli szkolnej na pierwszym piętrze odbyła się uroczystość przekazania uczniom sztandaru szkolnego, ufundowanego przez ówczesny Komitet Rodzicielski.  Podczas tej uroczystości uczniowie po raz pierwszy złożyli uroczyste przyrzeczenie. Do dzisiaj jego uniwersalnie przesłanie brzmi:

„Na sztandar szkoły przyrzekamy:

Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

Starać się być dobrym kolegą,

Kochać Polskę, moja Ojczyznę,

Godnie reprezentować nasz sztandar, chronić go,

A w razie potrzeby bronić z honorem”.

Od 1967 roku, te dumnie brzmiące słowa powtarzają uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły w czasie pasowania na ucznia, które odbywa się w Dniu Patrona Szkoły.

W roku 2012 szkoła zakupiła nowy sztandar zaprojektowany przez Pana Romana Stacheckiego, który został sfinansowany przez sponsorów. Rozwinięcie nowego sztandaru i przekazanie uczniom nastąpiło podczas II Zjazdu Absolwentów Szkoły.

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły była rozbudowa budynku szkolnego. Dzięki niej w drugiej połowie lat 80-tych uzyskano nowe izby lekcyjne na drugim piętrze. Uroczyste przekazanie szkoły po jej rozbudowie odbyło się 1 września 1987 roku. W tym też czasie szkoła liczyła najwięcej w swojej historii, bo ponad 1480 uczniów. Dyrektorem „Dwójki” była wówczas pani Wacława Michalewska, która pełniła tę funkcję w latach od 1971 do 1990 roku.

Po niej dyrektorem szkoły został pan Zenon Szułczyński, który kierował naszą szkołą od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2000 roku, czyli przez okres 10 lat.

Od 1 września 2000 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Marek Polcyn. Bardzo ważnym wydarzeniem tego okresu jest kolejna rozbudowa szkoły o kompleks sportowy jakim było wybudowanie hali sportowej. Budowę hali sportowej rozpoczęto w roku 2004. Uroczyste oddanie do użytku tego obiektu nastąpiło 1 września 2005 roku i połączone było z organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006 w Wielkopolsce. W ramach przygotowań do tej uroczystości dzięki staraniom władz gminnych odnowiono elewację zewnętrzną całego budynku szkolnego. W następnych latach powiększony został teren działki szkolnej, na którym wybudowano nowoczesny plac zabaw i urządzono boiska sportowe.

W roku 2018 szkoła ponownie została rozbudowana, powiększona o sześć pełnowymiarowych izb lekcyjnych wraz z windą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z wszystkich pomieszczeń w szkole.

Tak jak w przeszłości nasi poprzednicy, tak my teraz bardzo staramy się, aby nasi uczniowie, nasi absolwenci dobrze zostali przygotowani do dalszej edukacji, by naszym absolwentom dobrze wiodło się w dorosłym życiu.

Staramy się, by była nowoczesna, dobrze wyposażona, europejska. Staramy się, by była szkołą, w której nauczanie i wychowanie stoją na wysokim poziomie. Coroczne, liczne sukcesy naszych uczniów zdecydowanie to potwierdzają.

W czerwcu 2022 roku dyrektorem szkoły została pani Mirosława Jurga.

Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu rozpoczęła współpracę ze Szkołą Podstawową w Grüntal w marcu 2000 roku. 

Współpraca ta nie ogranicza się jedynie do wymian pomiędzy szkołami. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, korespondują ze sobą. Stanowi to też bodziec do pogłębiania znajomości języków obcych. Podczas spotkań gospodarze starają się jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt swoim gościom. Są to: wycieczki, prezentowanie najciekawszych zakątków miasta i okolic, wspólne projekty, rozgrywki sportowe, zabawy, udział w lekcjach i warsztatach. 

Z upływem czasu zwiększa się też zakres tej współpracy. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami zawodowymi, opowiadają o swoich sukcesach, prowadzą pokazowe lekcje, prezentują metody i formy pracy z uczniami. Jak podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Marek Polcyn te wzajemne kontakty inspirują do nowych działań. Szkolna stołówka funkcjonująca przy nowotomyskiej „Dwójce” dała impuls do stworzenia szkolnej kantyny w Grüntal. Sposób promocji szkoły poprzez prezentowanie dokonań uczniów w gablotach na szkolnych korytarzach także został zaadaptowany przez niemiecką szkołę. Pomysły na organizację Dnia Dziecka oraz zastosowane rozwiązania w tworzeniu szkolnych placów zabaw podpatrzone w Grüntal zostały przystosowane do realiów nowotomyskich. Duże zaangażowanie dyrektorów obu szkół Marka Polcyna i Klausa Blanka nadało tej współpracy wyjątkowy charakter. 

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przystosowana do przyjęcia dziecka sześcioletniego.
Drzwi otwarte

Szkoła organizuje Drzwi otwarte dla przyszłych Pierwszaków, podczas których dzieci i ich rodzice mają możliwość zwiedzić szkołę, obejrzeć sale lekcyjne, wziąć udział w ciekawych zajęciach.

Zajęcia pozalekcyjne

  • Zajęcia sportowe
  • Kółko informatyczne - Klub Młodego Programisty
  • Zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Kółko chemiczne
  • Kółko informatyczne - laboratorium druku 3D
  • Kółko teatralne - Kabaret Horrorek
  • Koło Caritas
  • Koło misyjne
  • Szkolne koło PCK
  • Zajęcia taneczne - prowadzone przez firmę zewnętrzną - Szkołę Hajdasz
  Osiągnięcia

  Jesteśmy Szkołą z Klasą

  Szkoła posiada certyfikaty:

  • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
  • Certyfikat za udział w kampanii Nowoczesne i Innowacyjne Metody Nauczania - „Nowoczesne nauczanie, czyli nauka przez zabawę”
  • Certyfikat za udział w XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”
  • Certyfikat za udział w europejskim projekcie Europe Code Week,
  • Certyfikat za udział w międzynarodowym projekcie The Hour of Code,
  • Certyfikat za udział w projekcie „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”
  • Certyfikat za udział w projekcie „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”
  • Certyfikat za udział w projekcie „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”
  • Certyfikat za udział w projekcie „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”

  Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, w których zajmują czołowe lokaty i wyróżnienia.

  W minionym roku szkolnym jeden uczeń został finalistą wojewódzkiego konkursu fizycznego, sześcioro uczniów uzyskało tytuł laureata I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES.PLUS MATEMATYKA.PLUS:; każdego roku kilku uczniów otrzymuje wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. 

  Ogromnym sukcesem naszych uczniów podsumowującym ich aktywność było uzyskanie III miejsca w Igrzyskach Dzieci i I miejsca w Igrzyskach Młodzieży w sportowej rywalizacji szkół powiatu nowotomyskiego w roku szkolnym 2021/2022

  Dodatkowe cechy

   Zajęcia komputerowe