Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie
Adres
3-go Stycznia 12, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422614
Fax
614422614
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Marek Polcyn
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły - wejście główne
 • Budynek szkoły - widok od ul. 3 Stycznia
 • Budynek szkoły - widok od strony boiska
 • Plac zabaw
 • Hala sportowa
 • Hala sportowa - widok od strony boiska
 • Stołówka szkolna
 • Biblioteka
 • Sala lekcyjna
 • Pracownia komputerowa
 • Sala lekcyjna
 • Hala sportowa
 • Siłownia
 • Pracownia fizyczna
 • Pracownia fizyczna
 • Pracownia biologiczno - chemiczna
 • Pracownia biologiczno - chemiczna
Opis

Nasza szkoła jest:

wierna tradycji, pamiętająca historię, rozbudowuje się, rozwija, idzie z duchem czasu.

Dziś choć stara, jest całkiem nowoczesna.

Szkoła Podstawowa nr 2 powstała ponad siedemdziesiąt dwa lata temu i od tego czasu funkcjonuje w naszym środowisku jako placówka mająca wielu wspaniałych absolwentów, osiągająca doskonałe wyniki edukacyjne oraz wprowadzająca innowacje i projekty pozwalające kształcić i wychowywać lepiej, ciekawiej, nowocześniej. 

„Dwójka” jest szkołą z tradycjami a przy tym nowoczesną, przyjazną i otwartą. Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do odkrywania swoich talentów, zdolności i realizowania marzeń. Wśród naszych uczniów promujemy zdrowy styl życia. Nasi wychowankowie i absolwenci to ludzie odpowiedzialni, prawi, otwarci, tolerancyjni, samodzielni. Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów i zapewniamy im opiekę specjalistów. Uczniom z problemami dydaktycznymi czy wychowawczymi pomocą służą pedagog, psycholog oraz logopeda. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje higienistka szkolna.

Obecnie bazę szkoły stanowi trzykondygnacyjny budynek główny oraz oddana do użytku społeczności szkolnej w dniu 1 września 2005 roku pełnowymiarowa hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym. W dniu 1 września 2018 r. oddana została nowa część szkoły, dzięki której uzyskaliśmy sześć dodatkowych sal lekcyjnych oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Ogółem szkoła posiada 31 pełnowymiarowych izb lekcyjnych. 

Posiadamy dobrze wyposażone i estetycznie urządzone klasy z tablicami interaktywnymi, ze sprzętem komputerowym, nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie. Pracownię fizyczną, biologiczno – chemiczną, dwie pracownie komputerowe, pracownię do nauczania muzyki, cztery pracownie nauczania języków obcych. Posiadamy nowoczesną bibliotekę z licznym księgozbiorem. Wszystkim chętnym uczniom zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej.

Dzięki bazie sportowej możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych w bardzo dobrych warunkach. Uczniowie mają możliwość spożywania smacznych obiadów w stołówce szkolnej, przygotowywanych przez personel kuchenny.

 Włączamy rodziców w pracę placówki. Rodzice chętnie pomagają nam w organizacji imprez klasowych, wycieczek, imprez ogólnoszkolnych. Sukces wieńczą tradycyjne już akcje, kiermasze świąteczne czy „Szkolne Festyny Rodzinne” organizowane przy ogromnej pomocy i zaangażowaniu rodziców. Rada Rodziców bierze aktywny udział w planowaniu działań szkoły oraz w pozyskiwaniu funduszy wspomagających jej działania. Mamy liczną grupę przyjaciół szkoły, którzy zawsze wspomagają nas w organizacji imprez, uroczystości czy zakupie pomocy dydaktycznych. 

Tradycją szkoły stały się liczne organizowane imprezy artystyczne, różnorodne konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe. Od lat uczestniczymy i sami się podejmujemy organizacji akcji charytatywnych. Wspieramy i pomagamy innym potrzebującym pomocy. Organizujemy „Drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów”, 

Edukacja prozdrowotna i ekologiczna jest bardzo istotnym elementem w procesie wychowywania naszych uczniów. Podejmujemy bardzo wiele działań w tym zakresie. Zależy nam na wykształceniu u uczniów nawyków dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska naturalnego. Od roku 2011 posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła z oddziałami integracyjnymi


Języki
angielski, niemiecki
Historia

Pierwszą szkołę powszechną (podstawową) w Nowym Tomyślu otwarto 23 lutego 1945 roku. Była to jedenasta szkoła uruchomiona na terenie powiatu nowotomyskiego a pierwsza szkoła typu miejskiego.20 marca 1945 roku szkoła powszechna przeniosła się do budynku przy ulicy 3 Stycznia, w którym w czasie wojny mieścił się szpital wojenny. Przed wojną mieściła się w tym budynku szkoła rolnicza.

Pierwszym kierownikiem placówki został Józef Wieszczyński, który kierował szkołą do dnia 1 września 1945 roku. Po nim obowiązki kierownika przejął pan Edward Gołąbek.

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się intensywne działania mające na celu odbudowanie struktur szkolnictwa. Uruchomienie szkoły podstawowej przy ul. 3 Stycznia wiązało się z koniecznością pokonania wielu trudności, w związku z przystosowaniem budynku na potrzeby oświatowe. Początki były trudne – brakowało nauczycieli, podręczników, przyborów szkolnych.

Rok szkolny zaczął się 25 marca 1945 roku a zakończył 17 lipca 1945 roku.

W roku szkolnym 1945/ 1946 w nowotomyskiej szkole podstawowej naukę pobierało 610 uczniów. Pięć roczników stanowiły dzieci w wieku szkolnym, które nie uczęszczały jeszcze do żadnej szkoły. Stworzono dwa ciągi kształcenia: normalny – obejmujący roczniki młodsze i przyspieszony – umożliwiający uczniom starszym możliwość realizacji programu dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego.

Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 powołano dwie szkoły podstawowe, które mieściły się w budynku naszej szkoły przy ul. 3 Stycznia.

Parter zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, kierowana przez pana Edwarda Gołąbka, piętro Szkoła Podstawowa nr 2 kierowana przez pana Jana Bąkowskiego, który kierował szkołą do 1964 roku. Stan taki, dwie szkoły w jednym budynku, trwał przez okres osiemnastu lat, do 1965 roku,  kiedy to w dniu 21 lipca tegoż roku oddano do użytku nowy gmach szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zawadzkiego (obecnie Wierzbowa). Wtedy nasza szkoła zagospodarowała budynek przy ulicy 3 Stycznia w całości. 

Od roku 1964 funkcję kierownika szkoły powierzono pani Zofii Sadowskiej i pełniła ją do 1971 roku.

W wyniku działań grona pedagogicznego i uczniów pod kierownictwem Zofii Sadowskiej decyzją Kuratorium Okręgowego w Poznaniu, w dniu 10 września 1966 roku, nadano naszej szkole imię Marii Curie – Skłodowskiej. Postanowiono odczekać i przygotować się do uroczystego ogłoszenia tego faktu do dnia 28 października 1967 roku. W dniu tym,  prawie w setną rocznicę urodzin patronki, w auli szkolnej na pierwszym piętrze odbyła się uroczystość przekazania uczniom sztandaru szkolnego, ufundowanego przez ówczesny Komitet Rodzicielski.  Podczas tej uroczystości uczniowie po raz pierwszy złożyli uroczyste przyrzeczenie. Do dzisiaj jego uniwersalnie przesłanie brzmi:

„Na sztandar szkoły przyrzekamy:

Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

Starać się być dobrym kolegą,

Kochać Polskę, moja Ojczyznę,

Godnie reprezentować nasz sztandar, chronić go,

A w razie potrzeby bronić z honorem”.

Od 1967 roku, te dumnie brzmiące słowa powtarzają uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły w czasie pasowania na ucznia, które odbywa się w Dniu Patrona Szkoły.

W roku 2012 szkoła zakupiła nowy sztandar zaprojektowany przez Pana Romana Stacheckiego, który został sfinansowany przez sponsorów. Rozwinięcie nowego sztandaru i przekazanie uczniom nastąpiło podczas II Zjazdu Absolwentów Szkoły.

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły była rozbudowa budynku szkolnego. Dzięki niej w drugiej połowie lat 80-tych uzyskano nowe izby lekcyjne na drugim piętrze. Uroczyste przekazanie szkoły po jej rozbudowie odbyło się 1 września 1987 roku. W tym też czasie szkoła liczyła najwięcej w swojej historii, bo ponad 1480 uczniów. Dyrektorem „Dwójki” była wówczas pani Wacława Michalewska, która pełniła tę funkcję w latach od 1971 do 1990 roku.

Po niej dyrektorem szkoły został pan Zenon Szułczyński, który kierował naszą szkołą od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2000 roku, czyli przez okres 10 lat.

Od 1 września 2000 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Marek Polcyn. Bardzo ważnym wydarzeniem tego okresu jest kolejna rozbudowa szkoły o kompleks sportowy jakim było wybudowanie hali sportowej. Budowę hali sportowej rozpoczęto w roku 2004. Uroczyste oddanie do użytku tego obiektu nastąpiło 1 września 2005 roku i połączone było z organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006 w Wielkopolsce. W ramach przygotowań do tej uroczystości dzięki staraniom władz gminnych odnowiono elewację zewnętrzną całego budynku szkolnego. W następnych latach powiększony został teren działki szkolnej, na którym wybudowano nowoczesny plac zabaw i urządzono boiska sportowe.

W roku 2018 szkoła ponownie została rozbudowana, powiększona o sześć pełnowymiarowych izb lekcyjnych wraz z windą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z wszystkich pomieszczeń w szkole.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczy 765 uczniów, zorganizowanych w 34 oddziałach klasowych. Ogółem w szkole zatrudnionych jest 114 pracowników, w tym 90 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi i jest największą szkołą podstawową w gminie.

Tak jak w przeszłości nasi poprzednicy, tak my teraz bardzo staramy się, aby nasi uczniowie, nasi absolwenci dobrze zostali przygotowani do dalszej edukacji, by naszym absolwentom dobrze wiodło się w dorosłym życiu.

Staramy się, by była nowoczesna, dobrze wyposażona, europejska. Staramy się, by była szkołą, w której nauczanie i wychowanie stoją na wysokim poziomie. Coroczne, liczne sukcesy naszych uczniów zdecydowanie to potwierdzają.

Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu rozpoczęła współpracę ze Szkołą Podstawową w Grüntal w marcu 2000 roku. 

Współpraca ta nie ogranicza się jedynie do wymian pomiędzy szkołami. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, korespondują ze sobą. Stanowi to też bodziec do pogłębiania znajomości języków obcych. Podczas spotkań gospodarze starają się jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt swoim gościom. Są to: wycieczki, prezentowanie najciekawszych zakątków miasta i okolic, wspólne projekty, rozgrywki sportowe, zabawy, udział w lekcjach i warsztatach. 

Z upływem czasu zwiększa się też zakres tej współpracy. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami zawodowymi, opowiadają o swoich sukcesach, prowadzą pokazowe lekcje, prezentują metody i formy pracy z uczniami. Jak podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Marek Polcyn te wzajemne kontakty inspirują do nowych działań. Szkolna stołówka funkcjonująca przy nowotomyskiej „Dwójce” dała impuls do stworzenia szkolnej kantyny w Grüntal. Sposób promocji szkoły poprzez prezentowanie dokonań uczniów w gablotach na szkolnych korytarzach także został zaadaptowany przez niemiecką szkołę. Pomysły na organizację Dnia Dziecka oraz zastosowane rozwiązania w tworzeniu szkolnych placów zabaw podpatrzone w Grüntal zostały przystosowane do realiów nowotomyskich. Duże zaangażowanie dyrektorów obu szkół Marka Polcyna i Klausa Blanka nadało tej współpracy wyjątkowy charakter. 

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przystosowana do przyjęcia dziecka sześcioletniego.
Drzwi otwarte
Szkoła organizuje Drzwi otwarte, na które zaprasza przyszłych uczniów klas pierwszych  z rodzicami.
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe

Zajęcia z robotyki dla młodszych i starszych uczniów

Zajęcia taneczne - organizowane przez Szkołę Hajdasz

Osiągnięcia

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze osiągnięcia naszych uczniów:

 

1989 – IV miejsce w Polsce w Wieloboju Sprawnościowym Chłopców

 

1990 - VI miejsce w Polsce w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców

 

1992 – 1993 Wojewódzka Olimpiada Języka Rosyjskiego - Michał Włodarczak - laureat

 

1992 – 1993 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - Bogusława Grzybek – laureatka

 

1994 – 1995 Wojewódzki Konkurs Historyczny - Michał Starosta – I miejsce

 

1995 – 1996 Wojewódzka Olimpiada Ekologiczna - Sławomir Waśkowicz, Justyna Szofer, Paulina Rosadzińska – finaliści

 

1997 – 1998 – Wojewódzki Konkurs Ekologiczny - Karolina Ejchorszt - finalistka

 

1997 – 1998 - Wojewódzki Konkurs Historyczny „Wielkopolska - nasza mała ojczyzna” - Konrad Michalik - finalista

 

1997 – 1998 - Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - Piotr Sztangret - finalista

 

1997 – 1998 Wojewódzki Konkurs Matematyczny klas trzecich - Maciej Kasper - laureat

 

1999 – 2000 - Wojewódzki Konkurs Ekologiczny - Emilia Waśkowicz, Małgorzata Vogel, Zofia Tomkowiak – finalistki

 

2001 - 2002 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Bartosz Robakowski – VI miejsce w kraju, IV miejsce w Wielkopolsce

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” Jakub Polański - I miejsce w powiecie, I miejsce w województwie, XVI miejsce w Polsce

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Mistrzowie Słowa” Mikołaj Hirszfeld – I miejsce w kategorii klas I – III, Wiktoria Wojciechowska – I miejsce w kategorii klas IV – VI

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka polskiego „OLIMPUS” Zuzanna Kostyra – IX miejsce w Polsce, Dominika Waligóra – XII miejsce w Polsce

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „OXFORD” - Jakub Polański – laureat IV stopnia

Adrianna Chojnacka – laureat V stopnia

Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Paulina Kubaczyk – laureatka, 

 

2005 - I miejsce w Polsce i złoty medal Huberta Stachowiaka w biegu na 1000 m

 

2010 – 2011 

IX miejsce w Polsce w piłce siatkowej chłopców 

XII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w piłce siatkowej w kategorii chłopców – I miejsce 

XII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w halowej piłce nożnej – II miejsce 

XII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym w kategorii dziewcząt – V miejsce 

XII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w piłce ręcznej w kategorii chłopców – IV miejsce 

 

2011 – 2012 

II miejsce w Polsce w festiwalu sztafet lekkoatletycznych szkół podstawowych w sztafecie 4x100 m w kategorii chłopców, rozegranych w Łodzi

I miejsce w województwie w festiwalu sztafet lekkoatletycznych szkół podstawowych w sztafecie 4x100 m w kategorii chłopców

XIII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym w kategorii chłopców – I miejsce

XIII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w piłce siatkowej w kategorii chłopców - II miejsce

III miejsce w Konkursie Najbardziej Usportowiona Szkoła w Wielkopolsce w kategorii szkół podstawowych

 

2012 – 2013 

XIV Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w halowej piłce nożnej 

- I miejsce

V miejsce w Konkursie Najbardziej Usportowiona Szkoła w Wielkopolsce w kategorii szkół podstawowych

 

2014 - 2015 

Złoty Moscar 2014 – I miejsce w powiatowej rywalizacji sportowej szkół podstawowych w roku 

VI miejsce w Konkursie Najbardziej Usportowiona Szkoła w Wielkopolsce w kategorii szkół podstawowych

 

2015 – 2016 

XVII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym w kategorii chłopców – V miejsce

XVII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych - III miejsce

 

2016 – 2017

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – 4 finalistów

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – 4 finalistów

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – 3 finalistów 

18 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologiczno-Przyrodniczej „BIOLOGIA plus” – 4 laureatów

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka plus – 7 laureatów

 

2017 – 2018

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyka u Kopernika” – II i III miejsce naszych uczniów

Powiatowy konkurs plastyczny „Nie obrażam, nie hejtuję, szanuję” III miejsce nasza uczennica

III Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Złoty Dyplom (odpowiednik I miejsca);

II miejsce w rejonie w piłce koszykowej chłopców;

III miejsce w rejonie w piłce siatkowej chłopców;

II miejsce w powiecie w piłce ręcznej dziewcząt;

III miejsce w rejonie w piłce ręcznej chłopców;

II miejsce w powiecie w drużynowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt.

 

2018 – 2019

XX Wielkopolskie Igrzyska Dzieci - V miejsce w Finale Wojewódzkim Drużynowych Mistrzostw w Szachach. Drużyna w składzie: Zuzanna Biniak, Jan Myszkowski, Oliwier Osękowski, Jędrzej Bąk 

„Powiatowe Igrzyska Dzieci w Szachy” w Zbąszyniu - II miejsce

XX Wielkopolskie Igrzyska Dzieci - VIII miejsce w Finale Wojewódzkim w Minipiłce Siatkowej Chłopców. Drużyna w składzie: Jakub Żygalski, Aleksy Polcyn, Michał Pigla, Piotr Hildebrand, Kacper Ciszewski, Piotr Dudek, Marcel Molenda, Mateusz Korbanek , Jakub Kuchta, Sebastian Kucharski i Marcel Adamczak

Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego Szkół Podstawowych w Minipiłce Siatkowej Chłopców – I miejsce

Finał Rejonu Poznań Teren Zachód w Minipiłce Siatkowej Chłopców – I miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Warcabach - Igor Dziewiałtowski – Gintowt – III miejsce 

Superpuchar w Brazylijskim Jiu Jitsu  - Kinga Dyszczyk – złoty medal

Tytuł mistrza powiatu nowotomyskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Piłce Siatkowej Chłopców

IV Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Martyna Kaczmarek Rogacz i Antonina Zerek – Złoty Dyplom IV edycji konkursu

Powiatowy Konkurs Ortograficzny – Jan Konicki – II miejsce

V Ogólnopolski Konkurs Piosenki Filmowej „O Złoty Laur” Martyna Kaczmarek – Rogacz – I miejsce

Powiatowy konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie” – Emilia Schulz – III miejsce

Powiatowy konkurs plastyczny „Niezłomni w drodze do Niepodległości” – Konrad Kaźmierowski – I miejsce

Powiatowy konkurs plastyczny „Policja kiedyś – Policja dziś” – Szymon Kulus – I miejsce

Powiatowy konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży „Mam Talent” - I miejsce - Martyna Kaczmarek-Rogacz, II miejsce - Antonina Zerek. 

Konkurs Talentów „Rozwiń Skrzydła” w Lesznie – III miejsce Martyna Kaczmarek-Rogacz.

Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej w badmintonie - II miejsce. 

Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu – 10 medali dla naszych uczniów. 

Rejonowy etap 27 olimpiady „Zdrowy styl życia” – laureat: Mateusz Żygalski, udział ucznia w etapie wojewódzkim.

 

2019 – 2020

XXI Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - II miejsce w Finale Wojewódzkim Drużynowych Mistrzostw w Szachach. Drużyna w składzie: Zuzanna Biniak, Jan Myszkowski, Oliwier Osękowski, Jędrzej Bąk


Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe