Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Adres
Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422468
Fax
614422941
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krzysztof Magdans
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Budynek na Pl. Chopina przedwojenna siedziba szkoły
 • Grono pedagogiczne szkoły 1946 r.
 • Budowa "Jedynki"
 • "Jedynka" rok 1984 r.
Opis

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 16.15, uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej;
 • Dzieci z klas 1 –5 objęte są Rządowymi Programami: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”;
 • Szkoła realizuje projekty promujące zdrowie, np. „Trzymaj Formę”;
 • W szkole opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka;
 • Szkoła zapewnia naukę języków obcych: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański;
 • Uczniowie uczęszczają na zajęcia z robotyki w ramach programu Szkoła Małego Inżyniera;
 • W pracy na lekcjach nauczyciele wykorzystują nowoczesny sprzęt multimedialny: laptopy, tablety, tablice interaktywne;
 • Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: Kółko muzyczne;
 • W szkole organizowane są wycieczki do kina, teatru, uczniowie biorą udział w tzw. lekcjach w kinie;
 • Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych np. „Igrzyska Mitologiczne”, Noc Filmowa
 • W szkole działa klub wolontariatu. Organizowane są akcje charytatywne wspierające najuboższych, dzieci z niepełnosprawnością, instytucje – domy dziecka, schroniska dla zwierząt, nadleśnictwa);
 • Biblioteka szkolna realizuje program Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”- Wychowanie przez Czytanie;
 • W szkole realizowany jest program „Lekturki spod chmurki” promujący czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów;
 • Szkoła proponuje uczniom udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych z różnych dziedzin wiedzy. Każdego roku nasza szkoła jest organizatorem konkursów na szczeblu powiatowym: Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej im.Hanny Weber, Powiatowy Konkurs Literacki „Z literaturą za pan brat”;
 • Uczniowie uczestniczą w życiu lokalnym, biorąc udział w gminnych uroczystościach patriotycznych, korowodzie podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego;
 • Corocznie organizowany jest w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu, podczas którego dzieci spotykają się z przedstawicielami Policji i rozmawiają o bezpieczeństwie w sieci;
 • Uczniowie, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymują nagrody i dyplomy. Najlepsi absolwenci szkoły otrzymują: wpis do Złotej Księgi Absolwentów, tytuł Wzorowego Sportowca lub Sportowe Wyróżnienie;
 • Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy i tereny zielone;
 • Usytuowanie szkoły w pobliżu Park Kultury i Wypoczynku, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz stadionu umożliwia przeprowadzanie zajęć nie tylko w murach placówki. Wiele lekcji odbywa się więc w terenie, w sezonie wiosennym lekcje wychowania fizycznego dzieci mają na stadionie lub w parku;
 • Szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy na narty biegowe i rajdy rowerowe.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Historia

Pierwsza szkoła powstała w Nowym Tomyślu krótko przed nadaniem praw miejskich w 1786 roku. Była to szkoła powszechna.

1918 r. – rozpoczął się proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

1919 r. – w nocy z 2/3 stycznia Nowy Tomyśl wyzwolili powstańcy wielkopolscy. Przystąpiono do tworzenia polskiego szkolnictwa powstała szkoła powszechna. Składała się z siedmiu klas i mieściła w budynkach przy Starym Rynku (obecnie Plac Chopina) oraz ulicy Dworcowej (obecnie Piłsudskiego).

1933 r. – w szkole uczyło się 472 dzieci. Lekcje odbywały się w 11 klasach w dwóch budynkach. W szkole pracowało 9 nauczycieli i 2 praktykantów.

1939-1945 – w trakcie II wojny światowej Niemcy zabronili edukacji. Odbywało się tajne nauczanie. Represje wojenne dotknęły nauczycieli uczących w szkole powszechnej, zginął Teodor Grześkowiak, a Feliks Mikołajczak był więźniem obozu koncentracyjnego.

27 stycznia 1945 r. – po wyzwoleniu Nowego Tomyśla z okupacji niemieckiej zaczęto odtwarzać szkolnictwo.

20 marca 1945 r. – szkole powszechnej przekazano budynek byłego szpitala wojskowego przy ulicy 3 stycznia. Gmach został wybudowany pierwotnie jako nowy budynek szkolny przed wojną i służył jako szkoła rolnicza, następnie został rozbudowany przez Niemców podczas okupacji. Pełniącym obowiązki kierownika szkoły został Edward Gołąbek. Zdołano umeblować 6 klas lekcyjnych, do których uczęszczało 492 uczniów. Rok szkolny zaczął się 25.03.1945 r. a zakończył 17.07.1945.

1 lipca 1947 r. – powstała Szkoła Podstawowa nr 1, była to szkoła męska. Pierwszym kierownikiem szkoły został Edward Gołąbek. Obydwie szkoły mieściły się w budynku na ulicy 3 stycznia. Na parterze mieściła się Szkoła nr 1 na piętrze Szkoła nr 2.

23 czerwca 1963 r. – wkopano kamień erekcyjny pod budowę Nowej szkoły tzw. Tysiąclatki. 21 lipca 1965 roku oddano do użytku budynek przy ówczesnej ulicy Barteckiego (obecnie Wierzbowej). Od początku roku szkolnego 1965/1966 Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię Tadeusza Kościuszki. Nowy budynek został wyposażony w 14 sal lekcyjnych, 2 gabinety, pracownię zajęć technicznych, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, ogród szkolny i boisko. Szkoła liczyła 713 uczniów.

18 lutego 1974 r. – pierwszy raz obchodzono w szkole Dzień Patrona.

20 maja 1978 r. – Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymuje status Zbiorczej Szkoły Gminnej. Uroczystość wprowadzenia sztandaru wspólnego dla Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W szkole było 19 izb lekcyjnych (6 pracowni i 11 klaso-pracowni), sala gimnastyczna, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, harcówka, świetlica, kuchnia).

Szkoła miała sześć filii do których uczęszczało łącznie 1035 uczniów. Biblioteka szkolna posiadała 11 tysięcy woluminów.

Lata 80-te – w związku z dużą liczbą uczniów w szkole, część klas korzysta z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz z budynków przy ul. Ogrodowej.

1994 r. – oddanie do użytku drugiej sali gimnastycznej.

2000 r.- nowe tysiąclecie w SP1 przywitało 666 uczniów.

2005 – 2007 – przeprowadzona została termomodernizacja szkoły.

2009 r. – budowa placu zabaw “Radosna Szkoła”.

2012 – 2016 – powstanie nowych pracowni komputerowych, kortu tenisowego, boisk dla młodszych dzieci, przeprowadzono modernizację kuchni i świetlicy, wprowadzono dziennik elektroniczny.

2015 r. – dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej pozyskano fundusze na nowy sztandar.

21 maja 2016 r. – uroczyste wprowadzenie nowego sztandaru.


 


Osiągnięcia
 • Szkoła zdobyła certyfikaty programów: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
 • Szkoła corocznie organizuje koncerty charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci, w których występują uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele szkoły;
 • Od blisko dwudziestu lat szkoła bierze udział w kampanii: „Czytające Szkoły” (w 2006 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”);
 • Szkoła realizowała rządowe programy: „Książki naszych marzeń” oraz „Narodowy Program Rozwijania Czytelnictwa”;
 • Corocznie uczniowie biorą udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
 • Szkoła uczestniczy w programie „Weź nie truj!”;
 • W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoła realizuje od kilku lat  projekt pod hasłem "Sport i zabawa bez uzależnień";
 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Dzieciaki do rakiet", promującej grę w tenisa;
 • Uczennica szkoły jako reprezentantka województwa zajęła II miejsce w Finale Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej;
 • Szkolne reprezentacje sportowe odnosiły sukcesy w różnych dyscyplinach m.in. chłopcy trzykrotnie zajęli miejsce na podium Wojewódzkiego Finału w Unihokeju (lata 2016-2018)
 • Uczniowie zdobyli laury w Mistrzostwach  Wielkopolski w Szachach Drużynowych;
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

 • koło muzyczne
 • koło czytelnicze
 • koło dziennikarskie
 • koło filmowe
 • zajęcia sportowe
 • koło prac ręcznych "Koraliki i nitka"
 • koło wolontariatu
 • koło Caritas
 • koło biblijne
 • koło matematyczne
 • koło artystyczne
 • zajęcia robotyki

Zajęcia pozalekcyjne ze specjalistami

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
 • zajęcia logopedyczne


Dojazd

https://goo.gl/maps/zWdS86k19j1TR3e86

Sześciolatek w pierwszej klasie

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 Podstawa prawna: art 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)


Pliki do pobrania
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
Oświadczenie o dogodnym położeniu miejsca pracy rodziców
Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły