Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu
Adres
Szkolna 18, Nowy Tomyśl, 64-300 Wytomyśl
Telefon
614411924
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Daria Bąkowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Spotkanie z uczniami z Biesenthal.
 • Sprzątanie Świata przez uczniów naszej szkoły.
 • Występ podczas festynu parafialnego w Wytomyślu- Pod dobrymi skrzydłami.
 • Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem pierwszoklasistów.
 • Dzień kundelka.
 • Dbamy i pamiętamy o groby Powstańców i żołnierzy AK spoczywających na miejscowym cmentarzu.
 • Wyjazd do Aquaparku do Poznania.
 • Udział uczniów naszej szkoły w przeglądzie piosenki żołnierskiej.
 • Apel z okazji Święta Niepodległości.
 • Szkolny wolontariat - Akcja zbiórki karmy dla zwierząt.
 • Udział uczniów klas I - III w Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
 • Udział w Konkursie Mistrzowie Pięknego Czytania.
 • Warsztaty Koder Junior.
 • Spotkanie z policją.
 • Udział w zawodach.
 • Nasze zdolne stypendystki.
 • Mikołajki w klasie V.
 • Projekt Dobrze Jemy na Widelcu - dekorowanie pierników przez uczniów klasy I - III
Opis

Obecnie w szkole pobiera naukę 72 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odpowiedzialni pracownicy administracji i obsługi.


Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne salami lekcyjnymi, salą komputerową, salką korekcyjną, gabinetem logopedy, psychologa i pedagoga. Każda klasa wyposażona jest też w tablice interaktywne.


Na terenie szkoły znajduje się ponadto boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz plac zabaw pozyskany w ramach realizacji Rządowego programu „Radosna Szkoła”


W ramach zajęć pozalekcyjnych zarówno dla dzieci zdolnych i tych potrzebujących pomocy w nauce, szkoła proponuje następujące zajęcia i koła:

 • Koło matematyczne
 • Koło językowe
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Koło Wolontariatu
 • Tenis stołowy
 • Koło artystyczne (plastyczne)
 • Szydełkowanie - czyli lekcja cierpliwości

Nasi uczniowie są ambitni i dobrze zmotywowani przez swoich opiekunów startują w konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych, biorą udział w realizacji wielu programów i projektów edukacyjnych.


Różnorodność prowadzonych działań dydaktyczno- wychowawczych promuje naszą szkołę na terenie gminy, a także przyczyniła się do nadania nam w roku 2010 przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu Odznaczenia "Zasłużony dla Gminy i Miasta", legitymacja 68/10.


Nasza szkoła umożliwia uczniom podejmowanie twórczych działań i tworzy warunki, aby uczniowie stawali się współorganizatorami szkolnego życia. Członkowie samorządu organizują akcje charytatywne m.in. kiermasze świąteczne, zbiórki makulatury i nakrętek, uczestniczą w akcji „Góra grosza”. Uczniowie zapraszają społeczność szkolną na dyskoteki, przygotowują szereg konkursów i niespodzianek. W ramach swej działalności uczniowie opiekują się grobami Powstańców Wielkopolskich spoczywających na tutejszym cmentarzu oraz dbają o porządek przy „Dębie” posadzonym  z okazji realizacji programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”.


W trosce o zdrowie i kształtowanie prawidłowych nawyków proponujemy naszym uczniom szeroki wachlarz programów i akcji prozdrowotnych. Dzieci biorą udział  w ogólnopolskim programie "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole"- uczniowie klas I-V. Młodzież naszej szkoły bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę"


Realizujemy w klasach I-VI program „Ratujemy i uczymy ratować” wykorzystując sprzęt i materiały edukacyjne pozyskane dzięki ogólnopolskiej akcji WOŚP.


Uczniowie klas IV - V realizują program „Ruch drogowy – karta rowerowa” a klasy I-III „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym w ramach programu „Sprawni - szybcy - zdrowi”. Uczniowie na lekcjach wychowawczych realizują programy profilaktyczne zaproponowane przez Sanepid m.in. w oddziałach przedszkolnych: ”Moje dziecko idzie do szkoły”. Starsze dzieci realizują programy antynikotynowe. Wśród programów profilaktycznych znajdują się również te o tematyce związanej z higieną jamy ustnej np „Radosny uśmiech - radosna przyszłość”.


Uczniowie szkoły uczestniczą w kampaniach ogólnopolskich m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Prowadzimy współpracę z Komendą Powiatową Policji w ramach realizacji różnorodnych działań na temat: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny rowerzysta, bezpieczny Internet oraz bezpieczne wakacje. Uczniowie klas I-III realizują program prewencyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać".


Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, poprzez organizowanie wyjazdów do teatru, muzeum, kina a także wycieczek krajoznawczo – turystycznych i tematycznych.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców placówka proponuje atrakcyjne formy spędzania czasu w trakcie wakacji letnich i zimowych.


Od wielu lat nasza szkoła prowadzi współpracę ze szkołą w Biesenthal – Niemcy. W ramach tej wymiany uczniowie biorą udział w wyjazdach integracyjnych oraz pomagają w organizacji spotkań w naszej szkole.


Organizujemy różne imprezy przy dużym wsparciu i z udziałem Rady Rodziców, Sołtysa, Rady Sołeckiej, organizacji i kół działających na terenie wsi. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ściśle wiąże się z działaniami szkoły w postaci współorganizacji różnych przedsięwzięć i uroczystości, które wpisały się na stałe w kalendarz imprez szkoły. Należą do nich obchody powitania wiosny – chodzenie z Kogucikiem i gaikiem z mieszkankami wsi zrzeszonymi w zespole śpiewaczym „Wytomyślanie”. Kolejną imprezą integracyjną jest coroczny Piknik Rodzinny, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Corocznie organizujemy Dzień Seniora – dzieci przygotowują program artystyczny a członkowie lokalnej społeczności dbają o przyjęcie dla naszych Seniorów. Wdzięczność „Wcześniej Urodzonych” nie ma granic, dlatego kultywujemy tą tradycję a jednocześnie uczymy dzieci szacunku dla starszych.


Pracownicy szkoły kształtują również szacunek i poszanowanie środowiska naturalnego, które w postaci bogatej flory i fauny jest skarbem Wytomyśla. Uczniowie startują w różnorodnych konkursach, projektach i programach przyrodniczo-ekologicznych, odnosząc wielokrotnie indywidualne sukcesy, jednocześnie stając się dumą naszej szkoły.

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Wytomyśl należy do najstarszych miejscowości w gminie Nowy Tomyśl. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z dokumentu datowanego na 29 czerwca 1250 roku. W centrum wsi Wytomyśl, w budynku z roku 1906 mieści się Szkoła Podstawowa.
Zajęcia pozalekcyjne

 • Koło matematyczne
 • Koło językowe
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Koło Wolontariatu
 • Tenis stołowy
 • Koło artystyczne (plastyczne) 
 • Szydełkowanie – czyli lekcja cierpliwci  

 

Drzwi otwarte


Osiągnięcia
W ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

1 miejsce  -  Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w tenisie stołowym chłopców - Sport Dzieci.
4 miejsce  -  Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w tenisie stołowym chłopców - Sport Dzieci.
1 miejsce  -  Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w tenisie stołowym chłopców - Sport Dzieci i Młodzieży.
3 miejsce  -  Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w tenisie stołowym dziewcząt - Sport Dzieci i Młodzieży.
2 miejsce  -  Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w tenisie stołowym chłopców - Sport Dzieci i Młodzieży.

2 miejsce  -  Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyśl w halowej piłce nożnej chłopców - Sport Dzieci i Młodzieży.
3 miejsce  -  Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w halowej piłce nożnej chłopców - Sport Dzieci i Młodzieży.
6 miejsce  -  Mistrzostwa Rejonu Zachód Poznań w tenisie stołowym chłopców - Sport Dzieci i Młodzieży.
Kontakty zagraniczne
Od wielu lat szkoła prowadzi współpracę ze szkołą w Biesenthal – Niemcy. 
Sześciolatek w pierwszej klasie
Oferujemy bezpieczne sale lekcyjne, dostosowaną bazę szkoły, przygotowaną kadrę pedagogiczną i personel gospodarczy.
Kameralny charakter szkoły sprawia, że uczeń czuje się w niej bezpiecznie i komfortowo.
Niewielka liczebność klas to jedna z zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe