Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I G-technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 I G-technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętność:

A. w zakresie przygotowywania i wydawania dań:

1)        oceny jakości surowca,

2)        przechowywania żywności,

3)        przygotowania produktów i stanowiska pracy,

4)        obsługi sprzętu gastronomicznego,

5)        przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

6)        wydawania dań,

B. w zakresie organizacji żywienia i usług gastronomicznych:

1)        oceniania jakości żywności,

2)        planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3)        organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

4)        wykonywania usług gastronomicznych,

5)     ekspedycji potraw i napojów.