Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
Adres
ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź
Telefon
426528517, 426558521
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Iwona Sosnowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Mural na budynku przy ul. Łanowej
 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia TIK
 • Akademia z okazji Dnia Patrona
 • Zajęcia kulinarne w KUCHCIKOWIE
 • Zapraszamy do naszej szkoły.
 • Zabawy z magicznym dywanem.
 • W sali przyrodniczej w czasie dnia otwartego.
 • uroczystość -Dzień Świadomosci Autyzmu
Opis
Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi mieści się w dwóch budynkach. W budynku A przy ul. Łanowej 16 uczą się wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV-VI integracyjne. W budynku B przy ul. Traktorowej 35 uczą się klasy IV-VI ogólnodostępne i wszystkie klasy VII-VIII. 
Wyróżniają nas:
 • funkcjonowanie klas integracyjnych, małolicznych z nauczycielami wspomagającymi - O integracji - Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi (sp182.edu.pl)
 • gazetka szkolna "KAŁAMARZ" tworzona przez uczniów - dostępna na stronie internetowej- KAŁAMARZ - Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi (sp182.edu.pl)
 • prężnie działająca Rada Rodziców organizująca: piknik, zajęcia dla uczniów w Muzeum Sztuki, spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży, Dzień Życzliwości, projekty z budżetu RR
 • murale tematyczne na budynkach A i B
 • KUCHCIKOWO i pracownia techniczna utworzone w ramach Laboratoriów Przyszłości
 • gry korytarzowe i "Magiczne dywany"
 • sala integracji sensorycznej
 • bulotron- do gry w bule- w ramach projektu FIO
 • dydaktyczna ścieżka patriotyczna dotycząca patrona i Szarych Szeregów- w ramach projektu FIO
 • dwie świetlice szkolne
 • obiady gotowane na miejscu
 • wydarzenia cykliczne: Dzień Świadomości Autyzmu, Święto Patrona, bal ósmoklasistów, konferencje dla rodziców: Co po trzeciej klasie?, Co po ósmej klasie?, tematyczne spotkania klasowe
 • warsztaty tematyczne: Dzień Czerwonej Wstążeczki, Festiwal Origami, STOP przemocy, warsztaty sizalowe
 • edukacja prawna - spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, zajęcia z policją i strażą miejską

W naszej placówce kładziemy nacisk na:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
 • wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem
 • zapewnienie (w granicach możliwości) opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz warunków twórczego rozwoju wszystkim uczniom przez organizację różnorodnych zajęć towarzyszących, zgodnie z potrzebami i uzdolnieniami uczniów
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • respektowanie zasad nauk pedagogicznych
 • realizowanie celów określonych w szkolnym programie wychowania i szkolnym programie profilaktyki
 • zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • rozwijanie poczucia tożsamości, godności narodowej, językowej, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • wyrabianie szacunku dla godła, symboli narodowych, treści Konstytucji 
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i rzetelności w kontaktach z ludźmi
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej, wyrabianie nawyków zgodnego współżycia ze środowiskiem naturalnym i ochrony przyrody
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 możemy pochwalić się:

 • laureatką  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
 • laureatem  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
 • finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • I miejscem w Ogólnopolskim konkursie "Bezpieczniejszy Internet- działajmy razem" w kategorii kl. VII-VIII
 • I miejscem  w  turnieju piłki ręcznej " Handball Kids"
 • II miejscem w Mistrzostwach Łodzi w koszykówce chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • II miejscem w Mistrzostwach Łodzi w piłce ręcznej chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • III miejscem w turnieju piłki ręcznej chłopców kl. V
 • IV miejscem w województwie w tenisie stołowym chłopców -  Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W minionym roku szkolnym 2021/2022 możemy pochwalić się:

 • finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
 • finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Laureaci uzyskują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych takich jak:

 • zajęcia wyrównawcze w ramach ppp
 • zajęcia komputerowe w ramach kontynuacji projektu unijnego TIK w SP182
 • koło wyrobu biżuterii dla klas III
 • koło fizyczno-matematyczne
 • koło biologiczne
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • zajęcia rozwijające zainteresowania, przygotowujące do konkursów przedmiotowych
Adres email IODO
iod.sp182@cuwo.lodz.pl
Historia
 • 9 czerwca 1972r. nadano szkole imię Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 

Od tego momentu przyświecają nam słowa siostry naszego patrona p. Anny Zawadzkiej:

"Bądźcie zawsze wierni ideałom Braterstwa i służby, i starajcie się zawsze, tak jak Tadeusz, wypełniać jak najlepiej każdy, nawet najmniejszy obowiązek"

 • 1996r.- utworzono pierwszą klasę integracyjną
 • 13 października 2009r. szkoła została przyjęta do grona Klubu Przodujących Szkół, a to świadczy o wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej jak i wspaniałej administracji i personelu pomocniczym.
Drzwi otwarte
Dojazd

https://goo.gl/maps/9ev37ijyJMVmLHcF7

Dojechać do naszej szkoły można

autobusami linii : 76,78,81,83,84,89,96

i tramwajami linii : 2,8,16

Przystanek : Aleksandrowska-Bielicowa

Sześciolatek w pierwszej klasie

Sale lekcyjne dostosowane są do potrzeb dzieci, wyposażone w pomoce dydaktyczne. W każdej sali znajduje się kącik rekreacyjny. Dzieci mają możliwość zostawiania podręczników w szkole. Dzieci rodziców pracujących mogą w godzinach 6.30 - 17.00 korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Posiłki spożywają pod opieką nauczycieli. Korzystają z programu "Owoce w szkole" i akcji "Szklanka mleka". 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe