Łódź
Łódź
Aktualności

Rekrutacja do klas 7 szkół podstawowych

2023-05-08


Szanowni Państwo

W sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego należy kontaktować się ze szkołami.

Przed wypełnieniem wniosku do szkoły prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla rodziców / opiekunów prawnych zamieszczoną na zakładce Dokumenty