Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (ZSP8)
Adres
ul. dr. Seweryna Sterlinga 24, 90-212 Łódź
Telefon
426320724
Fax
426320724
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Prokaryn - Dynarska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Wiosenny slajd
  • Kalendarium - klasa dwujęzyczna
Opis
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami : Konsulatem, Ambasadą, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Alliance Francaise, XII,XIII, XIX LO, organizując wydarzenia na terenie Łodzi. Przygotowujemy uczniów do egzaminów DELF na poziomie A1 biegłości językowej zdefiniowanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Języki
angielski, hiszpański, francuski
Drzwi otwarte

14.04.2023 r. godz. 14:00-17:00

Zapraszamy Rodziców i Dzieci.

Osiągnięcia

Nasi Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których zajmują czołowe lokaty i wyróżnienia.

W roku szkolnym 2022/2023 w trzech Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych Uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł Laureata :

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki


Konkurs tematyczny BONJOUR LA FRANCE edycja 2022/2023 także zakończył się dla naszych Uczniów sukcesami : 2 uczniów uzyskało tytuł Laureata i 4 uczniów uzyskało tytuł Finalisty

Adres email IODO
iod.zsp8@cuwo.lodz.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 24
Telefon jednostki przetwarzającej dane
426320724
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@zsp8-lodz.pl
Historia

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi należy do najstarszych i najbardziej zasłużonych w mieście. Jej dzieje to historia łódzkiej oświaty, to część historii tego miasta!

            Stare kroniki i dokumenty podają, że już w XV w. istniała tutaj szkółka parafialna. To jej „absolwenci” w sto lat później studiowali w Krakowie. W 1589r. na Uniwersytecie Jagiellońskim było trzech Łodzian: Sebastian Jan Domagała, Łukasz Albert Nowaczek oraz Maciej Jakub Jałocha. Jednakże prawdziwy początek Jedynki to 18 października 1808r. Wtedy to Władze Oświatowe Księstwa Warszawskiego otworzyły Łódzką Szkółkę Elementarną. Jej pierwszym nauczycielem
był Szymon Gradowski.

            Łódzka Jedynka rosła i rozwijała się razem z miastem. Można by rzec: „płynęła tą Łodzią przed siebie”. Pamiętajmy, że trwały zabory. Łódź będąca pod zaborem rosyjskim, ulegała terrorowi i rusyfikacji okupantów. Podobne losy były udziałem naszej Szkoły. Zmieniali się nauczyciele, zmieniali się uczniowie i zmieniały się siedziby Szkoły. Ulice: Nawrot 44, Pomorska, Pl. Dąbrowskiego, wreszcie w roku szkolnym 1925/1926 ulica Nowotargową 24, czyli obecna Sterlinga, gdzie mieści się do dziś. W tym samym roku otrzymuje imię Adama Mickiewicza.
W wolnej Polsce Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Publiczna Nr 1 w Łodzi toruje sobie drogę wśród innych placówek oświatowych naszego miasta. Działa harcerstwo, orkiestra, koła zainteresowań.

            W czasie II wojny światowej budynek Szkoły zajmują najpierw Niemcy, a później w 1945r. Rosjanie. Szkoła jednak odradza się. Po zawierusze wojennej odnajdują się sztandar, pieczęć
i kronika Szkoły przechowywane i uratowane przez Pana Korlińskiego. 8 lutego 1945r. kierownikiem Szkoły zostaje Pani Aniela Palatyńska. A potem zaczyna się „zwykłe”, normalne życie szkolne. Rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych lat umacniają ducha naszej Szacownej Jubilatki. Szkoła kierowana jest przez wspaniałych dyrektorów: Panią Józefę Kupczyńską,
Marię Cybulską, Eugeniusza Brzeskiego, Konstancję Piaseczną. W tym miejscu należy wymienić nieodżałowanego Pana Dyrektora Wojciecha Rudzińskiego. Za jego „rządów” Jedynka staje się znaną szkołą. Uroczystości szkolne przyciągają wielu widzów. Drużyna Harcerska obchodzi swoje 60-te urodziny (25 IV 1981r.).

            Szkoła nabiera rozmachu, rozwija się i pięknieje. Mimo zmian na stanowisku dyrektora (Pan Zenon Kochanowski, Danuta Rir, Barbara Płóciennik, Mirosława Marciniak) nic jej nie zbywa na jakości i wysokim poziomie nauczania. Mimo upływu lat nasza „staruszka” nic się nie zestarzała. Wraz z nadejściem nowego Tysiąclecia złapała drugi oddech. Jako jedna z pierwszych podjęła się na terenie województwa łódzkiego współpracy ze szkołami europejskimi w realizacji projektów Socrates-Comenius.

            200 lat historii to wyzwanie i zobowiązanie zarazem! To właśnie historia pozwala nam śmiało budować przyszłość i nigdy nie obniżać lotów, to ona tworzy dobry i twardy grunt,
na którym zgodnie z przesłaniem Patrona:

„zasiewamy miłość do Ojczyzny”

oraz budujemy podstawy współczesnej wiedzy i nowoczesnej edukacji.

            Będąc obywatelami Europy i świata, pozostajemy wciąż przypisani do „ojczyzny prywatnej”, ojczyzny lokalnej, do nostalgicznego miejsca kształtującego naszą osobowość.
Jest to szczególnie ważne dziś, gdy przyspieszony rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą niebezpieczeństwo unifikacji, gdy człowiek żyjący w świecie masowej kultury, chaosu, wirtualnej rzeczywistości i szumu informacyjnego coraz bardziej czuje się samotny i zagubiony. Dom rodzinny i szkoła, a szczególnie ta pierwsza szkoła, w której dziecko uczy się pisać, czytać, myśleć i kochać muszą dawać poczucie bezpieczeństwa i ładu.

            U nas zawsze panuje i panowała wyjątkowo rodzinna i ciepła atmosfera. Dobre duchy przez te wszystkie lata miały nas w swojej opiece. Atmosferę tę tworzyli pracujący w szkole pedagodzy, ludzie nieprzeciętni, nauczyciele z powołania, całym sercem oddani szkole i uczniom, wierni tej małej i tej naszej wielkiej, wspólnej Ojczyźnie.

            1 września 2016r. Dyrektorem Szkoły zostaje Pani Magdalena Prokaryn-Dynarska.

W 2018r. szkoła obchodziła 210 lecie.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych :

- koła zainteresowań przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad

- zajęcia sportowe : rugby, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna

- zajęcia plastyczne, muzyczne

- eksperymenty

Pliki do pobrania
Harmonogram - klasa dwujęzyczna
RODO - klasa dwujęzyczna
Podanie - klasa dwujęzyczna