Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej
Adres
al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 100, 94-050 Łódź
Telefon
426864789
Fax
426898632
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bogumiła Adamska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Ekopracownia
  • Pracownia komputerowa
  • Świetlica
  • Świetlica
Opis

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi składa się z trzech budynków, w których znajdują się 43 sale lekcyjne.

Wszystkie pracownie są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i mają dostęp do Internetu. W szkole znajdują się również trzy sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz basen.

Lekcje prowadzimy również w nowo powstałej „Ekopracowni pod chmurką”.


W trosce o właściwy rozwój fizyczny naszych uczniów zajęcia prowadzimy także na pływalni, lodowisku, boisku ORLIK oraz na placu zabaw „Radosna Szkoła”.


Placówka posiada świetlicę, która składa się z trzech oddzielnych pomieszczeń. Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie odpoczywają po zakończonych zajęciach oraz odrabiają lekcje. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-17.00.


Dysponujemy również własną kuchnią oraz stołówką, co sprawia, że uczniowie mogą zjeść smaczny, ciepły posiłek przygotowany na miejscu.


W szkole znajdują się 2 biblioteki z bogatym księgozbiorem oraz czytelnia.


Oprócz zajęć dydaktycznych SP19 oferuje zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Nasi uczniowie mogą korzystać z pomocy pielęgniarki, psychologa oraz pedagoga. Posiadamy również gabinet logopedyczny oraz gabinet terapii Biofeedback.


Realizujemy innowacje pedagogiczne:


"Deutsch ist cool. Niemiecki jest cool"

"Język niemiecki nie jest mi obcy"


Posiadamy liczne certyfikaty m.in.:

"Szkoła z klasą"

"Szkoła bez przemocy"

"Ekoszkoła"

"Szkoła promująca zdrowie".


Bierzemy udział w projektach unijnych:

"Owoce w szkole"

"Szklanka mleka"


Oferta na rok szkolny 2023/2024

planujemy utworzenie 4 klas pierwszych;

oferta zajęć dodatkowych zostanie utworzona po rozpoznaniu potrzeb uczniów.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Dnia 20 sierpnia 1979 r. została otwarta, jedyna na osiedlach Retkinia - Północ i Retkinia - Południe Szkoła Podstawowa nr 19, która do dziś mieści się przy al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 100. Dyrektorem "dziewiętnastki" została p. Elwira Fisiak, która kierowała szkołą do 2002 r. Od 2002 do 2017 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił p. Krzysztof Chmiel. Obecnie, od września 2017 roku, dyrektorem szkoły jest p. Bogumiła Adamska.

We wrześniu 1979 roku naukę w SP nr 19 rozpoczęło 1427 uczniów w 43 oddziałach. Cztery lata później było już ok. 2500 dzieci uczących się w 75 oddziałach. W roku szkolnym 88/89 liczba klas wzrosła do 82. Lata 90-te cechuje systematyczny spadek liczby uczniów i oddziałów. W roku szkolnym 95/96 ilość dzieci wynosiła 1064, a w roku 98/99 - 991. Obecnie w szkole uczy się 781 uczniów w 33 oddziałach.

Do listopada 1979 r. 43 oddziały (1427 uczniów) uczyły się w jednym budynku, w którym oddanych do użytku było tylko 16 sal. Zajęcia odbywały się na 3 zmiany. Z chwilą oddania do użytku drugiego budynku (2 listopada 1979) sytuacja uległa poprawie ale mimo to, szkoła pracowała w systemie zmianowym, zajęcia zaczynały się rano, a kończyły późnym popołudniem.

Nauka w bardzo trudnych warunkach trwała do początku roku szkolnego 87/88. Po długich staraniach pani dyrektor Elwiry Fisiak szkoła założyła swoją filię przy ul. Maratońskiej. Uczęszczali do niej uczniowie klas I - III. Był to nowy budynek szkolny, przystosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli. Znajdowała się w nim biblioteka, świetlica i dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz pracownie przedmiotowe. W roku szkolnym 91/92 oddano budynek filii Szkole Podstawowej nr 67.

Pięć lat po ponownym uruchomieniu szkoły oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną, w której odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 83/84. Po wieloletnim prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego na korytarzach szkolnych uczniowie mogli wreszcie ćwiczyć w godziwych warunkach. Każdy mógł rozwijać swoją sprawność fizyczną i zainteresowanie sportem, który odgrywa dużą rolę w życiu szkoły. Dzięki odpowiedniemu miejscu do ćwiczeń i zaangażowaniu nauczycieli, uczniowie SP nr 19 odnoszą znaczące sukcesy sportowe. Wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca i medale w zawodach na szczeblu dzielnicowym i wojewódzkim.

W styczniu 1999 r. oddano do użytku salę przeznaczoną na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Została ona wyposażona w niezbędny, specjalistyczny sprzęt, urządzenia i przybory służące do korygowania wad postawy. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas I - III.

Ogromną rolę w rozwijaniu sprawności fizycznej uczniów ma również pływalnia, która została oddana do użytku na początku roku szkolnego 87/88. Z zajęć na basenie korzystają wszyscy uczniowie szkoły w wymiarze 1 godziny pływania oraz w ramach zajęć wychowania fizycznego. Kilka lat temu pływalnia przeszła gruntowny remont.

Od września 1999r. do sierpnia 2019r. w jednym z budynków Szkoły Podstawowej nr 19 funkcjonowało Państwowe Gimnazjum nr 21.

Adres email IODO
iod.sp19@cuwo.lodz.pl
Telefon IODO
510 038 110
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi, al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 100 94-050 Łódź
Telefon jednostki przetwarzającej dane
42 6864789
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@sp19.elodz.edu.pl
Osiągnięcia
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, jak i Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych otrzymując tytuły finalistów i laureatów.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe