Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Adres
ul. Syrenki 19a, 91-496 Łódź
Telefon
426582401
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Krysiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Dzień otwarty- 20 kwietnia 2023r.
 • SP 184 - To lubię!
 • Sale dla uczniów klas 1-3
 • Sale dla uczniów klas 4-8
 • Świetlica
 • Obiekty sportowe
 • Zajęcia szkolne
 • Zajęcia szkolne
 • Aktywne przerwy
 • Uroczystości
 • Wycieczki
 • Wycieczki
Opis

Od 2017 roku w szkole funkcjonują dla klas VII-VIII oddziały dwujęzyczne z rozszerzonym programem języka angielskiego. Tworzą je uczniowie, którzy w danym roku najlepiej napisali sprawdzian predyspozycji językowych. Każda tego typu klasa ma zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego do pięciu tygodniowo oraz uczy się w języku obcym co najmniej dwóch przedmiotów z podstawy programowej.

Dzięki dwujęzyczności uczniowie wykazują wyższy poziom znajomości języka angielskiego, lepiej się nim posługują oraz osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne i innowacyjne metody pracy, umożliwiające zintegrowanie nauczania przedmiotowo-językowego. Współpracują z Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji oraz Europejskim Forum Młodzieży, organizują wyjazdy dofinansowane z programu Erasmus+.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Jako szkoła otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości w związku z realizacją programu eTwinning oraz certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach, są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Zajmują najwyższe miejsca podczas zmagań sportowych, zdobyli m. in. brązowy medal w Finałach Mistrzostw Łodzi – Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Zwyciężają w ogólnopolskich olimpiadach juniorów z poszczególnych przedmiotów, Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, konkursach międzyszkolnych i szkolnych o różnorodnej tematyce.

Historia
Oficjalne początki szkoły związane są z datą 01.09.1967 roku, jednak uroczyste przekazanie budynku, mieszczącego się wówczas przy ul. Wielkopolskiej 70/72, odbyło się dopiero dnia 04.09.1967 roku. Otwarcie placówki i inaugurację roku szkolnego uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miejskich i oświatowych.

W pierwszych latach działania szkoły, kiedy mieściła się ona w budynku przy ulicy Wielkopolskiej, jej dwupiętrowy gmach składał się z 20 sal lekcyjnych, 5 pracowni z zapleczem, 6 pomieszczeń administracyjnych, 2 gabinetów lekarskich, świetlicy, jadalni, kuchni, biblioteki, specjalnego pomieszczenia, w którym znajdowała się Izba Historii Szkoły, sali gimnastycznej z zapleczem na sprzęt sportowy, przebieralni z natryskami, szatni oraz pomieszczenia przeznaczonego na zbiórki harcerskie.

Przez kilka pierwszych miesięcy istnienia szkoły funkcję dyrektora pełniła p. Kamila Włazałek, a od 01.03.1968 stanowisko to sprawował p. Marian Dylik.

Dnia 22.05.1968 roku Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi i Kuratorium Okręgu Szkolnego, przychylając się do prośby dyrekcji, nadały Szkole Podstawowej nr 184 imię Ludwika Waryńskiego. Oficjalne uroczystości z tym związane odbyły się jednak dopiero 01.06.1968 roku. Zaproszeni na obchody zostali przedstawiciele władz dzielnicy, kuratorium, rodzice i młodzież. Podczas uroczystości rodzice przekazali na ręce dyrektora szkoły sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 

Z początkiem roku szkolnego 1987/88 szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Syrenki 19a, gdzie mieści się do dziś.

Funkcję dyrektora p. M. Dylik pełnił do 01.09.1990 roku, kiedy przeszedł na emeryturę, zastąpił go p. Ryszard Jażdżewski, który  uruchomił w szkole Gospodarstwo Pomocnicze „Grosz”. Za jego czasów utworzono klasy o rozszerzonym programie nauczania, z których wywodziło się duże grono laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych. 
Od 01.09.2001 roku dyrektorem szkoły była p. Ewa Kowalska-Fisiak, za sprawą której odnowiono i wyremontowano elewację budynku oraz zmodernizowano salę gimnastyczną, to za jej kadencji szkoła przejęła pomieszczenia po Gimnazjum nr 16.

Od 01.09.2019 dyrektorem szkoły jest p. Danuta Krysiak.

Kontakty zagraniczne
Od wielu lat w szkole są realizowane projekty w ramach programu eTwinning:
- „Świąteczne życzenia” – współpraca ze szkołami z Turcji, Czech, Rumunii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii; przesyłanie życzeń w postaci rysunków z godłem lub flagą swojego kraju;
- „Gry w klasie” – w projekcie uczestniczyli uczniowie z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, pokazywanie gier umożliwiających przyswajanie i ćwiczenie treści dydaktycznych podczas lekcji;
- „Śladami naszych dziadków” – współpraca ze szkołami z Turcji, Chorwacji, Włoch, prezentacja informacji o dziedzictwie kulturowym swojego kraju: tradycjach, tańcach, strojach ludowych, kuchni, pieśniach, starych przedmiotach.

Szkoła współpracuje z Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji oraz Europejskim Forum Młodzieży, które organizuje wyjazdy dofinansowane z programu Erasmus+.

Sześciolatek w pierwszej klasie
W szkole sześciolatkowie uczą się w wydzielonych dla nich pawilonach, w kolorowych, dobrze wyposażonych pracowniach. W salach znajdują się kąciki zabaw i odpoczynku. Dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystują formy i metody pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci w tym wieku. Starają się rozbudzać w nich ciekawość świata, umacniać wiarę we własne siły. Korzystają z różnych metod aktywizujących, dzięki czemu sześciolatkowie chętnie uczestniczą w lekcjach, są zdecydowanie bardziej otwarte na wiedzę, osiągają lepsze wyniki w nauce. Nauczyciele stosują w swojej pracy ciekawe techniki nauki czytania takie jak: metoda sylabowa, krakowska czy Marty Bogdanowicz. Chętnie wykorzystają elementy pedagogiki Marii Montessori i korzystają z koncepcji Planu Daltońskiego. W celu pokazania materiałów dydaktycznych, filmów edukacyjnych, prezentacji, fotografii stosują liczne multimedia. 

Szczególnym wsparciem objęci są uczniowie, którzy z chwilą rozpoczęcia nauki wykazują niską gotowość szkolną, wolniejsze tempo pracy, trudności z koncentracją uwagi czy nieprawidłową wymowę. Mogą oni brać udział w zajęciach terapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych. 
Zajęcia pozalekcyjne
Priorytetem szkoły jest rozwój dzieci i wysokie wyniki na egzaminach, dlatego nauczyciele prowadzą liczne zajęcia pozalekcyjne. Szczególną opieką otaczają uczniów zdolnych i tych z trudnościami. Na terenie szkoły odbywają się następujące zajęcia: 
wyrównawcze, terapii pedagogicznej, logopedyczne, doskonalące kompetencje emocjonalne, rewalidacyjne, rozwijające zainteresowania, w tym zajęcia wokalne, koła wiedzy z różnych przedmiotów, warsztaty teatralne, zajęcia laboratoryjne oraz przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i konkursów. 
Rozwijane są umiejętności cyfrowe dzieci poprzez zabawy na macie do kodowania oraz wykorzystanie tabletów, robotów dash i ozobotów. Uczniowie mogą też brać udział w zajęciach sportowych, np: pływania, piłki wodnej, nożnej i koszykówki.

Chętni uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w lekcjach płatnych, np. nauki gry w szachy i na gitarze, angielskiego, zajęciach tanecznych, piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, pływania, zapasów oraz karate.
Drzwi otwarte
Dni otwarte 20.04.2023. 
Program:
- 17.00 spotkanie z dyrekcją,
- 17.15 przedstawienie "Pociąg z bajkami",
- 17.30 spacer po szkole,
- 18.30 występ chóru,
- 18.15 spotkanie z wychowawcami klas I.
Dojazd

Szkołą Podstawowa nr 184 znajduje się na osiedlu Radogoszcz Wschód.

Dojazd autobusami linii nr: 59, 65A, 65B i 89.

Adres email IODO
iod@sp184.elodz.edu.pl
Telefon IODO
603-100-613
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi, 91-496 Łódź, ul. Syrenki 19a
Telefon jednostki przetwarzającej dane
(42) 658-24-01
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@sp184.elodz.edu.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe