Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy
Adres
ul. inż. pilota Wigury 8/10, 90-301 Łódź
Telefon
426361535
Fax
426361535
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Bulesowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • logo SP14
 • SP14
 • plac przed SP14
 • Koło Małego Filozofa
 • sala klasy II
 • sala klasy III
 • sala matematyczna
 • sala matematyczna
 • sala języka polskiego
 • sala przyrodnicza
 • biblioteka
 • Sadzenie tulipanów
 • plac zabaw
 • boisko wielofunkcyjne
Opis

Nasza szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i jest przyjazna uczniom. Pragniemy, aby każde Dziecko chodziło do niej z zapałem i entuzjazmem, dlatego tworzymy klimat zaufania i akceptacji. Dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Jakość i wysoki poziom nauczania to w ogromnej mierze zasługa zatrudnionych w naszej placówce pedagogów, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę. Pracują w sposób twórczy i bardzo kreatywny. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla nich wyzwaniem i prawdziwą przyjemnością.


Dokładamy wszelkich starań, aby każde Dziecko czuło się u nas dostrzeżone, a jego potencjał ukierunkowany na własne umiejętności i zdolności. Kształtujemy osobowości, rozwijamy zainteresowania i pasje poprzez możliwość udziału, np. w kole teatralnym, kole plastycznym, chórze, zajęciach sportowych, kołach przedmiotowych. Uczymy dzieci wrażliwości, budzimy chęć niesienia pomocy potrzebującym poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
Rozbudzamy zainteresowania poprzez wyjścia np. do Centrum Nauki i Techniki EC1, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w jasnych salach, wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, tablice i monitory interaktywne. Posiadamy dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery uczniowskie z dostępem do internetu, profesjonalne boisko wielofunkcyjne,  2 sale gimnastyczne, plac zabaw, bibliotekę, świetlicę, gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa i pedagoga. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizujemy pomoc na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa oraz logopedy szkolnego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pomagających im nabyć lub rozwinąć kompetencje społeczne.


W klasie pierwszej poprzez udział w projektach czytelniczych rozbudzać będziemy dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz twórcze myślenie i radzenie sobie z emocjami. W ramach dodatkowej godziny lekcyjnej w oparciu o innowację pedagogiczną prowadzone będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Dzieci ucząc się i bawiąc będą odkrywały tajniki zdrowego stylu życia.


Stosujemy metody aktywizujące zwiększające motywację uczniów do nauki i samodzielnych poszukiwań. Proponujemy od klasy siódmej naukę w oddziale dwujęzycznym. Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych jest język angielski.
W poprzednich latach szkolnych wdrożyliśmy różne innowacje pedagogiczne, które realizowane są przez wielu nauczycieli.

Priorytetowo traktujemy sprawy bezpieczeństwa dzieci na terenie naszej placówki, nauczyciele w klasach I - III podczas przerw przebywają razem z uczniami w salach lekcyjnych, inni pełnią dyżury na korytarzu.

Pragniemy, aby dzieci dorastały w duchu poszanowania Ojczyzny, rodziny i dóbr kultury. Przygotowujemy apele z okazji świąt i uroczystości państwowych. Uczymy odbioru sztuki organizując wyjścia do kina, teatru i muzeów. Dbamy o rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez udział w programach, akcjach i konkursach czytelniczych.

Szkoła uczestniczy w programach zdrowego żywienia, społeczno - edukacyjnych i profilaktycznych. Dzieci z klas I – V objęte są Rządowym Programem „Program dla Szkół” (dawniej "Owoce i Warzywa w Szkole" oraz "Szklanka Mleka"). Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00 oraz zjeść smaczny obiad gotowany na miejscu. Współpracujemy z Akademią Przyszłości, która pomaga dzieciom poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym tutorem. Kształtuje poczucie własnej wartości i rozwija mocne strony uczniów.

Języki
angielski, niemiecki
Drzwi otwarte
24 kwietnia 2023 r. w godz. 17.00 - 19.00
Zajęcia pozalekcyjne

Współpracujemy z:

- Łódzkim Klubem Oyama Karate Neko,

- Szkołą Języków Obcych "British Way",

- szkółką piłkarską "Football school".

Dojazd
Nasza szkoła znajduje się przy ulicy Wigury 8/10. Usytuowanie w centrum miasta jest bardzo wygodne dla uczniów i ich rodziców, tym bardziej, że łatwo można dojechać do placówki różnymi środkami komunikacji: tramwajami - 2a, 2b, 3b, 7, 11, 19; autobusem - 57.
Historia
Nasza szkoła powstała 1 września 1954 roku jako szkoła T P D nr 29. Naukę rozpoczęło wtedy około 900 uczniów, w 24 bardzo licznych klasach. W 1957 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Ogólnokształcąca nr 14, a 6 maja 1961 r. otrzymała imię Józefa Lompy.
Osiągnięcia

Nasi uczniowie osiągają sukcesy na wielu płaszczyznach. Przygotowujemy uczniów do udziału w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których z powodzeniem uczestniczą zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W ostatnich latach mamy wielu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii.


Nasi absolwenci z powodzeniem rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w szkołach ponadpodstawowych, doskonale odnajdują się w dalszych etapach edukacyjnych.

Adres email IODO
iod.sp14@cuwo.lodz.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe