Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego
Adres
ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź
Telefon
426504440
Fax
426504440
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Pietrzak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Widok na teren szkoły
 • Budynek szkoły
 • Plac zabaw
 • pracownia informatyczna
 • Pracownia techniczna
 • Stołówka szkolna
 • Dzień Matematyki
 • Wycieczka szkolna
 • Andrzejki w klasie
 • Zajęcia z kotem Amadeuszem
 • lekcja w klasie 3
Opis

Klasa 7 dwujęzyczna z językiem francuskim:

Nauka języka francuskiego  w wymiarze 4 godzin tygodniowo

Lekcje historii, geografii i wychowania fizycznego prowadzone metodą CLIL

Współpraca z instytucjami promującymi język francuski np. Alliance Française oraz z innymi łódzkimi szkołami średnimi dwujęzycznymi np. XIII L.O; XI L.O.

Udział w obchodach Frankofonii

Warsztaty kulturowo-językowe prowadzone przez native speaker

Udział w konkursach językowych np. „Bonjour la France” (konkurs rangi wojewódzkiej)

Uczestnictwo w projektach na platformie eTwinning.

Wymiana międzynarodowa ze szkołami francuskojęzycznymi w ramach programu Erasmus +

Udział w  szkolnych wydarzeniach promujących kulturę Francji

Możliwość uzyskania certyfikatu DELF na poziomie A1/A2

Organizator Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji pod patronatem Wojewody Łódzkiego,Prezydenta M.Łodzi,Kuratora Oświaty w Łodzi, Konsula Francji


Języki
angielski, niemiecki, francuski
Kontakty zagraniczne
Współpraca z Konsulatem Francji
Osiągnięcia
Wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych ósmoklasisty, laureaci i finaliści w Wojewodzkich Konkursach Przedmiotowych, nagrody i wyrożnienia w Olimpiadach z Języka Angielskiego, Historii,Matematyki.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole oferujemy bezpłatnie zajęcia wyrównawcze ze przedmiotow egzaminacyjnych, koło redakcyjne tworzące gazetkę szkolną "Stoszesnastka. Wesoła gazetka", koło geograficzne,wychowanie do życia w rodzinie, etyka,koło języka niemieckiego dla klas 4-6, koło języka francuskiego dla klas 4-6, koło muzyczne, szkolny klub sportowy, zajęcia logopedyczne, biofeedback,szkolne koło wolontariatu,zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 1-3.

Współpracujemy także na terenie szkoły z dwiema szkołami językowymi oferującymi zajęcia odpłatne, szkołą tańca, szkołą karate, pracownią Ja-Kubek oferującą zajęcia plastyczne, szkołą muzyczną "Kwinta",trenerem lekkoatletyki,trenerem arrytmetyki mentalnej.

Dojazd
Uczniowie z rejonu szkoły zamieszkujący teren w odleglości 3 i 4 km od szkoły dowożeni są bezpłatnym autobusem szkolnym.W pobliżu szkoły kursuje także z Zielonego Romanowa miejski autobus w godzinach dostosowanych do planu lekcji.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Do klasy pierwszej przyjmowane są sześciolatki, które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o uzyskaniu gotowości szkolnej przez dziecko.
Historia
Historia szkoły ma już ponad 110 lat, opis jej dziejów można znaleźć na stronie www szkoły w zakładce O szkole.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe