Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Adres
ul. Pryncypalna 74, 93-379 Łódź
Telefon
426409798
Fax
426409798
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Polaszczyk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • mała sala gimnastyczna
 • korytarz
 • korytarz I piętro
 • ogródek dydaktyczny
 • Szkoła wejście główne
 • sala biologiczna
 • laboratorium językowe
 • sala klas I-III
 • sala klas I-III
Opis

Szkoła Podstawowa nr 109 to szkoła z tradycjami, z profesjonalna kadrą pedagogiczną, stawiającą na pierwszym miejscu dobro i rozwój dzieci. Nasza szkoła to miejsce, w którym jest bezpiecznie, to drzwi do wiedzy i okno na świat.

 Zapewniamy:

- stałą opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego oraz konsultacje z psychologiem,

- zajęcia z logopedą w szkole,

- zajęcia w nowoczesnych, wyposażonych w multimedia pracowniach lekcyjnych i tematycznych (pracownia techniczna, laboratorium językowe, sale sensoryczne),

- ciekawe programy innowacyjne: europejskie, regionalne i ekologiczne,

- wysoką jakość nauczania, w tym nauczanie dwujęzyczne z rozszerzonym językiem angielskim od klasy VII,

- różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz zajęcia ortograffiti i socjoterapii,

- realizacje różnorodnych projektów edukacyjno – wychowawczych w zależności od propozycji na rynku, w tym projektów Erasmus+ „Eco – friendly in Real and Virtual World” oraz „Let’s Plant Ecology into Our Society” (2023-2025),

- możliwość uczestniczenia w zbiórkach 51 ŁDH i Z,

- organizację konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich „Co wiecie o Ecoświecie”, „Skilfuler”, „Columbus” oraz licznych konkursów szkolnych,

- organizacje ciekawych wycieczek krajoznawczych,

- współpracę z instytucjami kultury, opieki i wychowania oraz fundacjami, których działalność odpowiada profilowi szkoły,

 

Posiadamy:

- dwie nowoczesne, zmodernizowane i odnowione sale świetlicowe,

- własną stołówkę i kuchnię, w której wydawane są smaczne. Dwudaniowe posiłki,

- liczne certyfikaty – „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoła Odkrywców Talentów” i wiele innych,

- nowoczesną bazę sportowa Orlik, siłownię zewnętrzną, bieżnię lekkoatletyczną,

- nowoczesne dwie, bardzo dobrze wyposażone ekopracownie,

- dwie pracownie informatyczne,

- wszystkie sale wyposażone są w projektory, tablice multimedialne oraz komputery,

- bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej,

- zmodernizowany plac zabaw oraz odnowiona salę zabaw,

- na terenie szkoły działają organizacje: TPD, UKS, TPŁ, PCK, należymy też do Klubu Szkół Unicef.

 

Szkoła dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym (sale lekcyjne) oraz sportowym (sala zabaw, orlik, zewnętrzny plac zabaw). Wokół szkoły znajduje się ogród oraz dodatkowo ogródek dydaktyczny, w którym uczniowie uczą się, jak pielęgnować rośliny. Wszyscy pracownicy szkoły, jak
i społeczność uczniowska dbają o całe otoczenie. Wszystko to sprawia, że zawsze jest u nas zielono i przyjemnie.

 

 

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 109:

 • 10.09.1953 – zaczęto kopać fundamenty pod budynek szkoły pod kierunkiem Mieczysława Sieranta
 • 1.09.1954 – 520 uczniów rozpoczęło naukę w nowej szkole
 • 1956 - szkole zamiast nazwy 27 szkoła TPD, nadano numer 109 i nazwę Szkoła Podstawowa
 • 1967 - założenie kanalizacji w szkole
 • 1971 - budowa boiska szkolnego oraz wykonanie zieleńców przez inżyniera Jana Kowalewskiego
 • 30.11.1985 – nadanie imienia szkole – patronem zostaje nauczycielka Ludwika Wawrzyńska
 • 1989 – 1991 – budowa nowego skrzydła szkoły
 • 2003 – zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”
 • 2005 – zdobycie certyfikatu „Szkoła z klasą”
 • 2006 – zdobycie certyfikatu „Szkoła bez przemocy”
 • 2008 – zdobycie certyfikatu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
 • 2009 – zdobycie certyfikatu „Promotor recyklingu”
 • 2010 – oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
 • 2010 – 2012 – przystąpienie do programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS
 • 2017 – termomodernizacja budynku szkoły

Atmosferę, klimat danego regionu, miejsca czasami można określić kilkoma słowami. Czy szkoła może być miejscem lat dziecinnych z wszystkimi konsekwencjami tego zdania. Miejscem kształtowania postaw, idei, wizji świata. Chwile, które zamykamy pod powiekami, są jak zdjęcia z naszych wędrówek. Wędrówek dzięki którym znajdujemy drugiego człowieka, poszukajcie go we wspomnieniach.

Budynek szkoły w roku 1954Historia naszej placówki nie jest tak odległa, szkoła funkcjonuje już ponad 65 lat. Wspomnienia wielu na zawsze związane będą z tym miejscem. Projekt sytuacyjny zatwierdzono 31.07.1953 roku, natomiast właściwe fundamenty zaczęto kopać 10.09.1953 roku. Uczniowie pojawili się na ulicy Pryncypalnej 1.09.1954 roku. W pierwszym roku szkolnym naukę rozpoczęło 520 uczniów z klas I-VII. Czujnym okiem naszej szkoły był jej pierwszy kierownik p. Wacław Sarnecki. Nie było wtedy nowoczesnego osiedla, kanalizacji ( do 1967 roku), a piece węglowe były atrybutem zimy do 1988 roku. Inne ławki, fartuszki szkolne, ręczny dzwonek. Nie od razu był nawet numer szkoły 109. Przez kilka lat uczniowie nosili tarcze z napisem TPD nr 27. Reforma administracyjna i porządkowanie numeracji łódzkich szkół, nadała w 1956 roku nazwę Szkoła Podstawowa numer 109. Dzisiaj w szkole tradycja i działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest wciąż kontynuowana. 

Zdjęcie pierwszego kierownika szkoły

Pod zarządem pierwszego kierownika (odpowiednika dzisiejszego dyrektora) szkołę otynkowano, ogrodzono teren, posadzono drzewa i krzewy,
a także założono szkolne działki botaniczne. Rok 1971 to budowa boiska szkolnego według projektu inżyniera Jana Kowalewskiego. Nowe skrzydło szkoły dobudowano w latach 1989-91.

Nadanie imienia szkole odbyło się 30 listopada 1985 roku. Od tego czasu na przełomie listopada i grudnia obchodzimy święto szkoły. Były różne propozycje patronów min: Jana Henryka Dąbrowskiego, Marii Konopnickiej. Problem rozwiązał wiersz Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”. Mamy na pozór zwyczajnego patrona - nauczycielkę jednej z warszawskich szkół. Poświęciła jednak swoje życie ratując czwórkę uczniów. Nie chcemy zmieniać imienia szkoły, mamy nadzieje, że bohaterstwo, odwaga, mogą i dziś imponować młodzieży.
W Internecie można odnaleźć nawet dwa znaczki wydane przez Pocztę Polską z jej wizerunkiem. Na 50 lecie szkoły wydaliśmy specjalny biuletyn,
w którym można znaleźć więcej informacji o szkole.

Zdjęcie absolwenta szkoły, p. Janusza Olejniczaka

Chcąc sięgnąć w przeszłość szkoły wszędobylscy i żądni wiedzy uczniowie i i nauczyciele przewertowali liczne kroniki szkoły. Pierwsza skromna „Księga pamiątkowa” przedstawiająca uczniów i pracowników szkoły powstała na dziesięciolecie placówki. W roku szkolnym 1978/79 pani dyrektor Zofia Olszyńska wprowadziła „nieoficjalny” obowiązek prowadzenia kronik. Doczekaliśmy się ponad 3000 absolwentów, mnożąc ich przez żony, mężów, dzieci stają się wielką cząstka łódzkiej społeczności. Wielu z nich jest lekarzami, inżynierami, pracownikami naukowymi.  Z satysfakcją wspominamy naszego absolwenta p. Janusz Olejniczaka. Laureata Konkursu Chopinowskiego, pianistę, sławiącego kulturę polską również na światowych estradach.

Może dzisiaj nasz zespól muzyczny „Metrum109” osiągnie kiedyś chociaż cząstkę sławy swojego „poprzednika”. Na dobry początek wydał już trzy płyty. Tradycje dziennikarskie nasi uczniowie mogą kontynuować czytając o swoich starszych kolegach: p. Zbigniewie i Marku Zalińskich dziś znanych ogólnopolskich dziennikarzach. Szkolna gazetka „Gżegżółka” ostrością pióra dorównywała niejednej „poważnej gazecie”.
Wydajemy również biuletyn dla rodziców i opiekunów „Info-Echo 109-tki”.

Nie jesteśmy zaściankowi - wiemy, że przez pryzmat szkoły, osiedla musimy patrzeć na całe miasto i bez kompleksów tworzyć jego historię.
Dlatego wiedza o Łodzi i regionie jest bardzo ważna. Działa Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Gościliśmy w naszej szkole wielu znakomitych łodzian min: twórcę konkursu „ Łódzkie Skrzydła ”p. Zdzisława Kurmana, ówczesnego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi p. Krystynę Bobrowską, autora wielu książek o naszym mieście nieżyjącego już pana Zdzisława Konickiego.

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi

Wacław Sarnecki                   1954-1961

Kazimierz Miazek                  1961-1962

Marian Kołota                        1962-1965

Irena Zajfert-Wajszczyk         1965-1974

Zofia Olszyńska                     1974-1981

Władysław Synowiec             1981-1987

Elżbieta Bąkowska                1987-1991

Grażyna Mastalerz                1991-2016

Monika Polaszczyk                2016 -

 

Dojazd
Dojedziesz do nas autobusami numer 63 i 75
Adres email IODO
iod@sp109.elodz.edu.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Pryncypalna 74, 93-379 Łódź
Telefon jednostki przetwarzającej dane
42 640-97-98, 506-664-853
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@sp109.elodz.edu.pl
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Rodzaj zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej: - koło teatralne - koło informatyczne - koło matematyczne - koło taneczne - koło przyrodnicze - koło sportowe - koło historyczne - koło języka angielskiego - koło muzyczne.

Drzwi otwarte
29.03.2023 r.
Kontakty zagraniczne

Kontakty zagraniczne

 

Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej 109
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łodzi.
Opiera się ono na przekazywaniu treści z zakresu różnych przedmiotów (np.: geografii, muzyki, matematyki) za pomocą języka obcego. Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału zarówno z danego przedmiotu, jak i języka obcego. Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym w naszej szkole kładzie się na opanowanie języka angielskiego, na poziomie pozwalającym uczniom porozumiewać się w języku obcym nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim, w celach edukacyjnych – a w przyszłości także w celach zawodowych.
 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie Erasmus+, uczestniczą w spotkaniach projektu, wyjazdach do krajów partnerskich: Turcji, Litwy. Zawierają przyjaźnie, doskonalą znajomość języka angielskiego. Ponadto braliśmy udział w projektach informatycznych w ramach środków UE- DLA KLAS I- VIII.

 

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 109 ma liczne i wieloletnie sukcesy i wyróżnienia swoich uczniów
w różnych konkursach. Zarówno praca naszej placówki jak i organizacja różnych przedsięwzięć jest istotnym aspektem w osiąganiu tak licznych sukcesów, dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 uczestniczą w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Realizują liczne działania, programy, projekty.

Najmłodsi są m. in. laureatami Konkursu Ogólnopolskiego Języka Angielskiego „Olimpusek”, Konkursu Matematycznego „Kangurek”.

Uczniowie brali udział w wielu innych konkursach, zdobywając czołowe miejsca m.in.

Ogólnopolski Test Ortograficzny CES, Konkurs "Prawa dziecka - prawami człowieka, Wojewódzkie Konkursy Języka Polskiego , Języka Angielskiego , Matematyczny, Historyczny, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Schumannie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Olimpus”.


Realizowane projekty i akcje:

Ogólnopolski Projekt „Empatyczna szkoła” – rozbudzanie empatii, uwrażliwianie na innych;

- propagowanie wartości budujących kręgosłup moralny ucznia,

- propagowanie szacunku, tolerancji,

- integracja klas,

Ponadto są organizowane liczne konkursy szkolne z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyki, biologii, plastyki, w-fu, w których nasi uczniowie również rozwijają skrzydła.

· T0 (działa) MY!

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką
i kulturą,

„Wszystkie kolory świata”- VI edycja ·

• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

• pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

 • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najuboższych krajach świata. ·

„Cała Polska czyta dzieciom”

 • budzenie zainteresowania czytelnictwem,

• zapoznawanie uczniów z wartościami takimi jak: szacunek, uczciwość, tolerancja, życzliwość, sprawiedliwość, patriotyzm,

• praca na bazie książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania”,

Ogólnopolski Ekoprogram „Ocalić świat”.

Unicef Polska- Ogólnopolski program edukacyjno- pomocowy„ Na ratunek dzieciom                
w Rogu Afryki”

Ogólnopolski Program edukacyjny „Asy Internetu”

 „Marzycielska poczta”- ogólnopolski projekt pomocy dla ciężko chorych dzieci przebywających
w hospicjach;

 • Budzenie wrażliwości na chore dzieci,

 • Pisanie kartek dla chorych dzieci,

• Tworzenie książeczek z bajkami dla chorych dzieci- akcja dla Lenki i Julki,

• Wysyłanie drobnych prezentów.

Unicef  Polska „Światowy Dzień Praw Dziecka”, „Światowy Dzień Praw Człowieka” · Przypominanie uczniom o prawach dziecka;

• Prezentowanie sylwetki Janusza Korczaka • Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka- konkurs szkolny;

·        Projekt „Wychowanie przez czytanie. Z książką w świat wartości”

Organizowaliśmy:

Wieczornicę z okazji 11 listopada,

Happening SU z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności i Walki z Głodem,

Happening SU z okazji "Tygodnia Empatii",

Happening na temat Praw Dziecka z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka,

Wigilię Samorządu Uczniowskiego,

Mikołajki, Andrzejki , Jasełka, Wigilie, Walentynki,

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- happening przygotowany przez klasę VI C.

 

Braliśmy aktywny udział w miejskich akcjach ekologicznych:

 • Sprzątanie Świata
 • Dzień Ziemi
 • Zbiórce baterii
 • Zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt

 

 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Wniosek- klauzula informacyjna
zgłoszenie - klauzula informacyjna