Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima
Adres
ul. Józefa Elsnera 8, 92-504 Łódź
Telefon
426710363
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Dominik Kwiatkowski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • sala lekcyjna
 • biblioteka
 • sala gimnastyczna
 • stołówka szkolna
 • szatnia
 • plac zabaw
 • plac zabaw
Opis

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

(Konfucjusz)


Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją. Patronuje nam wybitny łódzki poeta – Julian Tuwim, którego duch, zaklęty w słowa poezji, towarzyszy nam na co dzień w edukacyjnych działaniach.

Budynek szkoły został gruntownie odnowiony, a sala gimnastyczna i stołówka wyremontowane. Wnętrze jest zadbane i barwne. Chętnie eksponujemy prace i osiągnięcia naszych uczniów, tworząc wystawy tematyczne. Pracownie są dobrze wyposażone, we wszystkich znajdują się interaktywne tablice umożliwiające prezentację ciekawych treści i nieszablonowe prowadzenie zajęć. Posiadamy ekopracownię, laboratorium przyszłości oraz profesjonalną salę językową. Pomieszczenia klas 1-3 znajdują się w oddzielnej części budynku, zapewniając możliwość dostosowania pracy do potrzeb najmłodszych dzieci. W ogródku szkolnym znajduje się nowy plac zabaw.

W czasie przerw uczniowie mogą odpocząć na pufach w kąciku „Zacisze” albo z książką w ręku w szkolnej bibliotece, której księgozbiór jest stale poszerzany o nowe pozycje wydawnicze.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Dzieci mogą korzystać z różnych gier, uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania. Od wielu lat w naszych murach działa studio tańca „Atut” oraz drużyna harcerska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, realizujemy wiele ciekawych projektów edukacyjnych, programów i innowacji. Od klasy siódmej uczniowie mogą kontynuować naukę w oddziałach dwujęzycznych, dzięki czemu doskonalą swoje umiejętności językowe. Biorą także udział w międzynarodowym programie Erasmus+, który umożliwia im wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich i poznawanie kultury innych krajów.

Współpracujemy z różnymi instytucjami oraz uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim, przy których wsparciu organizujemy coroczny Festiwal Nauki i Techniki. Uczestniczymy w sobotnich rajdach pieszych oraz wycieczkach po Łodzi, czym rozbudzamy turystyczne zainteresowania naszych uczniów i poczucie dumy z małej ojczyzny.

Aby umożliwić realizację pasji i prezentację niezwykłych umiejętności naszych podopiecznych, w wiosenną sobotę, we współpracy z rodzicami organizujemy Festiwal Talentów.

W szkole działa drużyna Odysei Umysłu. Nasi uczniowie już dwukrotnie zostali Mistrzami Świata, udowadniając, jak wielką moc mają: wyobraźnia, współpraca i niekonwencjonalne rozwiązania.

Prężnie działa także Samorząd Uczniowski, który integruje społeczność szkolną, ubarwia codzienne życie i pozwala na realizację inicjatyw uczniowskich. Dzięki licznym akcjom: dniom tematycznym, zajęciom pozalekcyjnym, konkursom międzyklasowym kształtujemy samorządność młodych, ucząc ich odpowiedzialności za podejmowane działania. Aktywnie działa również szkolny wolontariat, który podejmuje mnóstwo działań na rzecz innych, przypominając tym samym o potrzebach drugiego człowieka, ucząc wrażliwości, empatii i bezinteresownego wspierania potrzebujących.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, w których zajmują wysokie lokaty, a my jesteśmy dumni z ich wyników i cieszymy się ich sukcesami.

Od kilku lat nasi uczniowie zostają laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, które otwierają ósmoklasistom drzwi do wymarzonych szkół średnich.

Na każdym etapie nauki uczniowie i rodzice mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz pomoc pedagoga i psychologa szkolnego. Jesteśmy szkołą otwartą, nastawioną na partnerstwo i współpracę oraz kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami, które niesie ze sobą współczesny świat.

Nasi absolwenci chętnie wracają w mury szkoły. Wspominają atmosferę życzliwości, wsparcia i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Doceniają indywidualne podejście nauczycieli oraz zachętę do samodzielnego działania, które pomaga im radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i podejmować mądre, przemyślane decyzje.

Języki
angielski, hiszpański
Kontakty zagraniczne
Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi w ramach programu Erasmus+  współpracuje ze szkołami partnerskimi z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii oraz Portugalii. Realizacja projektu umożliwia uczestnikom udział w wyjazdach zagranicznych, przełamywanie barier językowych, porównanie systemów szkolnictwa oraz obyczajów i tradycji kultywowanych w różnych krajach europejskich.
Adres email IODO
iod.sp199@cuwo.lodz.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź
Telefon jednostki przetwarzającej dane
426710363
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@sp199.elodz.edu.pl
Drzwi otwarte

25 kwietnia 2023 r. (wtorek) - godz. 17.00


Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi osiągają bardzo wysokie lokaty w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych, w tym:

 • Mistrzostwa Świata "Odyseja Umysłu";
 • kilkukrotne Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Łodzi w koszykówce chłopców i dziewcząt;
 • coroczni laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych;
 • nagrody w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich.
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła proponuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne:

 • plastyczne;
 • teatralne i recytatorskie;
 • sportowe: koszykówka, judo, karate;
 • taneczne - Studio Tańca ATUT;
 • origami;
 • szachy;
 • koła przedmiotowe;
 • wyrównawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne;
 • zbiórki zuchowe i harcerskie ZHP.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe