Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku

Adres
ul.1 Maja 1, 64-100 Leszno
Telefon
65 529 94 30
E-mail
sekretariat@zsrb.leszno.pl
Strona www
http://www.zsrb.leszno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych to placówka oświatowa z bogatą historią i tradycją. Oferta edukacyjna szkoły jest szeroka i dostosowana do potrzeb współczesnego kształcenia. Zapewniamy edukację na wysokim poziomie. Zajmujemy się profesjonalnym kształceniem zawodowym. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Dzięki osiągnięciom uczniów Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych znalazł się 3 razy w rankingu szkół ponadgimnazjalnych dziennika "Rzeczpospolita" i miesięcznika "Perspektywy" - srebrna odznaka za rok 2018. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi i laboratoriami. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych pracowniach ćwiczeń praktycznych. Szeroka oferta edukacyjna uwzględnia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i warsztatów dostosowanych do wymagań rynku pracy. Oferujemy również możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T. W skład bazy szkoły wchodzą: profesjonalne stanowiska do praktycznej nauki zawodu, biblioteka z czytelnią oraz salą audiowizualną, zaplecze rekreacyjno-sportowe z salą gimnastyczną oraz siłownią, nowoczesny plac manewrowy do nauki jazdy, klub "Bamber", punkt ksero, a także internat  po kapitalnym remoncie wraz ze stołówką . Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę wśród uczniów. Co roku w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami organizowane były wyjazdy do Francji, co kilka lat do Słowenii, natomiast obecnie organizowane są wyjazdy na praktyki do Grecji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” (w ubiegłym roku wyjechało ponad 40 uczniów, a w roku bieżącym zaplanowano wyjazd ponad 60 uczniów). Ponadto uczniowie mają możliwość wyjazdu na: trzymiesięczne praktyki do Niemiec w ramach współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Szkoła nasza planuje w roku szkolnym 2019/2020 uruchomić naukę w następujących nowych zawodach: technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter stolarki budowlanej.