Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku

Adres
ul.1 Maja 1, 64-100 Leszno
Telefon
65 529 94 30
E-mail
sekretariat@zsrb.leszno.pl
Strona www
http://www.zsrb.leszno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych to placówka oświatowa z bogatą historią i tradycją, w nadchodzącym roku szkolnym szkoła będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Oferta edukacyjna szkoły jest szeroka i dostosowana do potrzeb współczesnego kształcenia. Zapewniamy edukację na wysokim poziomie. Zajmujemy się profesjonalnym kształceniem zawodowym. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Dzięki osiągnięciom uczniów Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych znalazł się 5 razy w rankingu szkół ponadgimnazjalnych dziennika "Rzeczpospolita" i miesięcznika "Perspektywy" – brązowa  odznaka za rok 2020. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi i laboratoriami. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych pracowniach ćwiczeń praktycznych. Szeroka oferta edukacyjna uwzględnia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i warsztatów dostosowanych do wymagań rynku pracy. Oferujemy również możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T. W skład bazy szkoły wchodzą: profesjonalne stanowiska do praktycznej nauki zawodu, biblioteka z czytelnią oraz salą audiowizualną, zaplecze rekreacyjno-sportowe z salą gimnastyczną oraz siłownią, nowoczesny plac manewrowy do nauki jazdy, klub "Bamber", punkt ksero, a także Internat  po kapitalnym remoncie wraz ze stołówką . Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę wśród uczniów. W  ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami organizowane były wyjazdy do Francji, Słowenii oraz Grecji. Ponadto uczniowie mieli możliwość wyjazdu na: trzymiesięczne praktyki do Niemiec w ramach współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych poprzez  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pozyskał  dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu w ramach realizacji wniosku przewiduje się organizację kursów i szkoleń zawodowych podnoszących umiejętności uczniów oraz pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.Prowadzimy kształcenie na poziomie technikalnym, w pięcioletnim cyklu kształcenia na ośmiu kierunkach: technik architektury krajobrazu (z innowacją florystyczną), technik budownictwa (z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz),   technik ogrodnik (z innowacją florystyczną), technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych (z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik robót wykończeniowych w budownictwie (z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz). W ramach Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych funkcjonuje również Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia, w której poprzez trzyletni cykl kształcenia oferujemy możliwość zdobycia kwalifikacji w następujących zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, rolnik, ogrodnik, stolarz, monter stolarki budowlanej.