Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

 2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Możliwość zdawania matury z przedmiotów dwujęzycznych i z  języka angielskiego na poziomie  podstawowym, rozszerzonym lub  dwujęzycznym.

4. Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE) z ramienia British Council w szkole.

5. Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii doświadczalnej z podziałem na grupy.

6. Przedmioty dodatkowe: biologia doświadczalna, chemia doświadczalna, chemia w zastosowaniach,matematyka w zastosowaniach.

7. Przedmioty dwujęzyczne: biologia, chemia w zastosowaniach, matematyka w zastosowaniach.

8. Nowość: Możliwość nauki języka norweskiego.