Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Klasa patronacka Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Możliwość zdawania matury z przedmiotów dwujęzycznych i z  języka angielskiego na poziomie  podstawowym, rozszerzonym lub  dwujęzycznym.

4. Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE) z ramienia British Council w szkole.

5. Zajęcia terenowe z meteorologii i topografii.

6. Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce, English for Business, matematyka w zastosowaniach.

7. Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia,matematyka w zastosowaniach, ekonomia w praktyce.