Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

 Informatyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Klasa patronacka  Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Możliwość zdawania matury z przedmiotów dwujęzycznych i z  języka angielskiego na poziomie  podstawowym, rozszerzonym lub  dwujęzycznym.

4. Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE) z ramienia British Council w szkole.

5. Obóz naukowy.

6. Przedmioty dodatkowe:  fizyka doświadczalna, fizyka w zastosowaniach, matematyka w zastosowaniach, dla zainteresowanych: programowanie Code Kopernik Team - code.kopernik-leszno.pl lub robotyka/arduino.

7. Przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka,informatyka,fizyka w zastosowaniach.

8. Nowość: Możliwość nauki języka norweskiego.