Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

1. Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

 2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii doświadczalnej z podziałem na grupy.

4. Przedmioty dodatkowe: biologia doświadczalna, chemia doświadczalna.

5. Nowość: Możliwość nauki języka norweskiego.