Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa IB - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB)
Nazwa oddziału

 Klasa IB - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Program IB: realizowany jest w języku angielskim,jest równoprawny z maturą polską,wyniki matury uznawane są na całym świecie.

2. Nauka w programie IB w naszej szkole jest bezpłatna. Uczniowie pokrywają jedynie koszty związane z zakupem podręczników, kalkulatorów graficznych oraz egzaminów maturalnych.

3.  Klasa I  i II (pre-IB) – realizacja podstawy programowej liceum, rozszerzony język angielski, zajęcia z kluczowych przedmiotów stopniowo prowadzone w języku angielskim, drugi język do wyboru (hiszpański lub niemiecki)

4. Klasa III i IV – dwuletni program IB:

· realizacja 6 wybranych przedmiotów, po 1 z każdej grupy:

Grupa 1:  j. polski (obowiązkowo)

Grupa 2:  j. angielski (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym)

Grupa 3: historia, geografia, ekonomia (do wyboru)

Grupa 4: biologia, chemia, fizyka (do wyboru)

Grupa 5: matematyka  (obowiązkowo; do wyboru jeden z 3 poziomów)

Grupa 6: j. niemiecki, j. hiszpański lub inny przedmiot z grup 3 i 4 (do wyboru)

· 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 przedmioty na poziomie podstawowym

· TOK (Teoria Wiedzy) -  tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy, jest okazją do dyskusji, daje możliwość wypracowania własnego sposobu na uczenie się

· CAS (Creativity, Action, Service) – praca na rzecz środowiska: działania kreatywne, wolontariat, sport

· Extended Essay  - dyplomowa praca badawcza

5. Nauka przez doświadczenie,

6. Przygotowanie do certyfikatów B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE)

7. Klasa patronacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  Politechniki Wrocławskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie