Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - MSB
Nazwa oddziału

 MSB

Liczba miejsc

 8

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Opis

Monter stolarki budowlanej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej:

1) montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych

2) montowania, demontowania i naprawy okien dachowych i włazów stropowych;

3) montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

4) montowania, demontowania i naprawy bram;

5) montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych.