Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TO
Nazwa oddziału

 TO

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik ogrodnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

 

W zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:

1) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich;

2) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych;

3) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.