Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TR
Nazwa oddziału

 TR

Liczba miejsc

 12

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Technik rolnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

 

W zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

1) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej;

2) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.