Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TW
Nazwa oddziału

 TW

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik weterynarii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

1) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych;

2) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

 

W zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

1) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;

2) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.