Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TRWB
Nazwa oddziału

 TRWB

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 

W zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;

3) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

4) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.