Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TB
Nazwa oddziału

 TB

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik budownictwa

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

 

W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.