Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TAK
Nazwa oddziału

 TAK

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik architektury krajobrazu

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

1) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

2) opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;

3) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 

W zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

1) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;

2) opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;

3) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.