Leszno
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik Teleinformatyk
Nazwa oddziału

 Technik Teleinformatyk

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Matematyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji i obserwuje się jej ciągły rozwój.

Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymagają wykształcenia specjalistów posiadających wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i informatyki w telekomunikacji.

Technikum teleinformatyczne kształci specjalistów umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z informatyki z wiedzą o telekomunikacji. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu techniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu systemów komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, systemów transmisji danych i systemów komutacyjnych.

Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków o kompetencjach pozwalających na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki.

Technik teleinformatyk to osoba przygotowana do:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych,
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • podwyższania swoich kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunku teleinformatyka; zdobyta w technikum wiedza i umiejętności są podbudową do zagadnień związanych z: projektowaniem systemów i sieci transmisji cyfrowej wysokich przepływności, projektowaniem sieci radiowych i hybrydowych oraz inżynierią ruchu w sieciach teleinformatycznych,
 • pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i gotowa szybko aktualizować wiedzę.

Technik teleinformatyk może pracować w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących, sprzedających i serwisujących komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.