Leszno
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik Informatyk
Nazwa oddziału

 Technik Informatyk

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Matematyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Informatyk to osoba, która specjalizuje się w dziedzinie nauk komputerowych, ma wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz zna budowę i zasadę działania urządzeń komputerowych.

 Absolwent kierunku technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małe sieci komputerowe,
 • konfigurować urządzenia sieciowe,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania, w szczególności C++ i Python,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • konfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne,
 • projektować strony internetowe oparte o HTML5 i CSS3,
 • tworzyć własne systemy zarządzania treścią przy pomocy JavaScript, jQuery i PHP.

Cechy i zainteresowania, które ułatwią naukę w zawodzie technik informatyk:

 • zainteresowania matematyczno-informatyczne oraz techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • analityczne myślenie,
 • koncentracja uwagi.

 Po zdaniu państwowych egzaminów absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem objaśniającym jego zdobyte umiejętności. Od tego momentu będzie mógł podjąć pracę w wyspecjalizowanych firmach informatycznych(administrator, konserwator sprzętu, serwisant), urzędach (administrator sieci i baz danych), a nawet w domu (grafik, projektant), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.