Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - TOT
Nazwa oddziału

 TOT

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik organizacji turystyki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Przygotowanie imprez i usług turystycznych"

  • projektowania imprez i usług turystycznych
  • zamawiania imprez i usług turystycznych
- w zakresie kwalifikacji "Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych"
  • prowadzenia informacji turystycznej
  • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
  • rozliczania usług i imprez turystycznych