Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - THT
Nazwa oddziału

 THT

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie"

  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
  • przygotowywania i podawania śniadań
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
- w zakresie kwalifikacji "Realizacja usług w recepcji"
  • rezerwacji usług hotelarskich
  • obsługi gości w recepcji