Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - TH
Nazwa oddziału

 TH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik handlowiec

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie sprzedaży"

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie działań handlowych"
  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów
  • organizowania i prowadzenia działań handlowych
  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym