Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - TL
Nazwa oddziału

 TL

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Obsługa magazynów"

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwania programów magazynowych
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
- w zakresie kwalifikacji "Organizacja transportu"
 • planowania procesów transportowych
 • organizowania procesów transportowych
 • dokumentowania procesów transportowych