Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I j - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 I j - wielozawodowa

Liczba miejsc

 40

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                                    KLASA WIELOZAWODOWA


Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie w klasie wielozawodowej.