Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I i - kucharz
Nazwa oddziału

 I i - kucharz

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                                                                KUCHARZ

SYMBOL ZAWODU 512001

KWALIFIKACJA TG.07   SPORZĄDZANIE NAPOJÓW I POTRAW


Gastronomia w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Praca polega głównie na przyrządzaniu   posiłków   zgodnie  z   zasadami racjonalnego  żywienia, trendami   kulinarnymi
i oczekiwaniami konsumentów. Duża ilość programów kulinarnych propagujących ten zawód spowodowała, że uważany jest za atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na kucharzy praca czeka w kraju i za granicą.

Nauczymy Ciebie jak:

- dobierać odpowiednie produkty, oceniać ich jakość i zdrowotność,

- przechowywać we właściwych warunkach surowce, półprodukty i gotowe potrawy,

- sporządzać potrawy i napoje,

- wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów,

- obsługiwać urządzenia i sprzęt specjalistyczny.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

- restauracje,

- restauracje hotelowe,

- bary różnego typu,

- pizzerie,

- firmy cateringowe,

- gastronomie na statkach,

- gastronomie sieciowe,

- własna działalność gospodarcza.