Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I h - sprzedawca
Nazwa oddziału

 I h - sprzedawca

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                                                       

                                                       SPRZEDAWCA


SYMBOL ZAWODU522301

KWALIFIKACJA  AU.20. PROWADZENIE SPRZEDAŻY


Sprzedawca to osoba zajmująca się  obsługą klientów w handlu detalicznym               (sklepach, marketach ), drobnodetalicznym ( kioskach, bazarach) i hurtowym. Głównym jego zadaniem jest fachowa obsługa, pozwalająca na właściwe rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb klienta.

Z uwagi na to, że sprzedawca to zawód, który wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, potrzebne są szczególne cechy charakteru, które pomagają w wykonywaniu tej pracy. Dobry sprzedawca powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, cierpliwością i wysokim stopniem empatii.

 

Fachowość obsługi i profesjonalizm zawodowy wymagają od sprzedawcy dużej wiedzy towaroznawczej, umiejętności komunikacyjnych, podzielności uwagi i bezwzględnej uczciwości. Sprzedawca musi umieć łagodzić ewentualne napięcia i zawsze starać się, żeby klient był zadowolony nie tylko z zakupionych towarów, ale i z jakości świadczonych usług.                                                                                        

Specyfika zawodu zmusza do dużej samodzielności w zorganizowaniu pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek. Niezbędne są  umiejętności związane z obliczeniami rachunkowymi, obsługą urządzeń sklepowych oraz zdolności manualne, wykorzystywane np. przy aranżacji wystaw sklepowych,  eksponowaniu towarów na meblach sprzedażowych, ozdobnym ich pakowaniu itp.

Nie bez znaczenia w zawodzie są też uwarunkowania zdrowotne, takie jak: dobry wzrok, słuch, odporność na stres oraz wytrzymałość fizyczna.

Czynności zawodowe sprzedawcy:

-          organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

-          zapewnienie i przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży,

-          pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej i hurtowej,

-          składanie zamówień i przyjmowanie dostaw towarów,

-          przygotowanie oferty sprzedażowej,

-          przygotowanie towarów do sprzedaży,

-          zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem i kradzieżą,

-          eksponowanie towarów na meblach sprzedażowych,

-          bieżące uzupełnianie towarów na sali sprzedażowej,

-          obsługa klientów ( pomoc w wyborze towaru, demonstracja towaru, realizacja zamówienia, inkaso należności...),

-          prowadzenie ewidencji sprzedaży,

-          prowadzenie dokumentacji sprzedażowej,

-          rozliczanie utargu,

-          przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów,

-          dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta,

-          aranżowanie wystaw sklepowych,

-          dbanie o czystość, ład i bezpieczeństwo miejsca pracy.