Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I e - oper.obrab.skrawaj.
Nazwa oddziału

 I e - oper.obrab.skrawaj.

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                        
                                OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


SYMBOL ZAWODU 722307

KWALIFIKACJA  MG.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Do głównych zadań operatora należy:

- przygotowanie - zainstalowanie programu obwodowego CNC, sprawdzenie działania, wykonanie obróbki na obrabiarkach skrawających z wykorzystaniem programów Auto CAD
i CNC,

- dokonywanie korekty ustawień parametrów obwodowych, doboru i korekty narzędzi zgodnie
z dokumentacją techniczną,

- wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem elektronicznych programów pomiarowych oraz urządzeń bezdotykowych - lasery oraz badań nieinwazyjnych w strukturę materiału.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

-zakłady wykorzystujące obróbkę skrawaniem z programowaniem numerycznym do wytwarzania części maszyn - obrabiarki, samochody, lotnictwo, energetyka odnawialna (generatory wiatrowe), pompy ciepła - napędy hydrauliczne,

- instytuty pomiarowe,

- własna działalność gospodarcza.