Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - F - matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 F - matematyczno-przyrodniczy

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

 Biologia

 Język angielski

Opis

Klasa przygotowuje do studiów związanych z naukami ścisłymi, studiami technicznymi oraz kierunkami przyrodniczymi.

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Przedmioty rozszerzone to:

  • matematyka,
  • język angielski,
  • biologia lub chemia do wyboru