Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I c - elektrom.poj.samoch.
Nazwa oddziału

 I c - elektrom.poj.samoch.

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


SYMBOL ZAWODU 741203
KWALIFIKACJA MG.12 – OBSŁUGA,DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych – posiada podstawowe wiadomości z budowy     i obsługi pojazdów oraz wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki
i napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Dynamiczny rozwój elektronizacji pojazdów samochodowych powoduje, że elektromechanicy to poszukiwana grupa zawodowa na rynku pracy

Zadania zawodowe elektromechanika samochodowego:

·         - przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy,

·         -ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych podzespołów elektrycznych
  i elektronicznych pojazdu samochodowego,

· - dobieranie narzędzi i przyrządów do wykonywania czynności diagnostyczno-naprawczych       pojazdów,

·        - demontaż uszkodzonych elementów elektrycznego wyposażenia pojazdu,

·        - pomiary wielkości elektrycznych elementów elektrycznych i elektronicznych,

·        - konserwuje urządzenia elektryczne,

·        - rozlicza koszty napraw.


Rodzaje usług:

·         Ocena stanu technicznego.

·         Naprawy i regeneracja elektrycznego wyposażenia pojazdów.

·         Przeglądy i konserwacja.

·         Diagnostyka komputerowa.


Możliwości zatrudnienia w branży  motoryzacyjnej:

·         Przedsiębiorstwa naprawy pojazdów samochodowych.

·         Autoryzowane stacje obsługi.

·         Przedsiębiorstwa produkujące pojazdy oraz części zamienne.

·         Placówki handlowe.

·         Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.