Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - E - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 E - biologiczno-chemiczny

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa dla chcących podjąć studia na kierunkach medycznych bądź związanych z ochroną zdrowia lub na kierunkach przyrodniczych

Dodatkowo - konwersatorium z języka angielskiego w naukach przyrodniczych.