Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I a - mech.poj.samoch.
Nazwa oddziału

 I a - mech.poj.samoch.

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                              
                      MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


SYMBOL ZAWODU 311504


KWALIFIKACJA MG.18 - DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW

                              I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo - naprawcze   pojazdów   samochodowych. Kontroluje   także    stan   techniczny  pojazdów
za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu, zasad działania jego zespołów i podzespołów oraz metod usuwania

Zadania zawodowe mechanika samochodowego:

·            -  przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy,

·            -  ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych podzespołów pojazdu samochodowego,

·            - dobieranie narzędzi i przyrządów do wykonywania czynności obsługowo- naprawczych

           pojazdów,

·            -  wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych silnika pojazdu samochodowego,

·          - wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych poszczególnych podzespołów pojazdu

           samochodowego,

·     - sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo- naprawczych pojazdów samochodowych,

·          -  organizowanie własnego stanowiska pracy,

·           - rozliczanie kosztów napraw.

Rodzaje usług:

·         Ocena stanu technicznego pojazdu.

·         Naprawy główne i bieżące.

·         Przeglądy okresowe.

·         Diagnostyka komputerowa.

·         Serwis układu jezdnego i klimatyzacji.

Możliwości zatrudnienia w branży  motoryzacyjnej:

·         Przedsiębiorstwa naprawy pojazdów samochodowych.

·         Autoryzowane stacje obsługi.

·         Stacje kontroli pojazdów.

·         Przedsiębiorstwa produkujące pojazdy oraz części zamienne.

·         Placówki handlowe.