Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - D - klasyczno-prawny
Nazwa oddziału

 D - klasyczno-prawny

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język łacina

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa dla zainteresowanych historią i dziedzictwem kulturowym.

Przygotowuje na studia na wydziałach prawa i administracji , historii  czy 

filologii klasycznej, międzywydziałowych studiów humanistycznych, filozofii, psychologii

czy dziennikarstwa.

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Dodatkowo cała klasa obowiązkowo uczy się języka łacińskiego i greki.