Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - C- lingwistyczny
Nazwa oddziału

 C- lingwistyczny

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Język hiszpański

Opis

Jeśli chcesz biegle władać językiem angielskim i hiszpańskim, to ta klasa jest dla Ciebie. Klasa przygotowuje  m.in.do studiowania filologii nowożytnej, studiów humanistycznych czy społecznych.