Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - A - matematyczno-fizyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 A - matematyczno-fizyczno-informatyczny

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

Profil daje bardzo dobrą znajomość matematyki, fizyki oraz informatyki.

Przygotowuje na kierunki politechniczne, ścisłe, ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne na uniwersytetach.

Dodatkowo - konwersatorium  z j.angielskiego technicznego.

Drugi język do wyboru, poziom podstawowy lub kontynuacja.

Nauka języka w grupach międzyoddziałowych.