Leszno
Technikum
Technikum Nr 4 - I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Liczba miejsc

 11

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

           TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


SYMBOL ZAWODU 311930

KWALIFIKACJA     BD.17 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI

                                          ODNAWIALNEJ

                              BD.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI

                                         ODNAWIALNEJ


Do głównych zadań należy:

- określenie możliwości zastosowania urządzeń OZE na danym terenie,

- określenie parametrów naturalnych do wykorzystania przez urządzenia OZE,

- dobór odpowiednich urządzeń do miejscowych parametrów,

- projektowanie, organizowanie montażu, obsługi, kontroli i napraw urządzeń OZE,

- stosowanie dokumentacji przetargowo - technicznej OZE,

- stosowanie i przetwarzanie wymogów eksploatacji,

- kontrola i pomiary eksploatacyjne urządzeń OZE,

- poznawanie działania oraz warunków eksploatacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i wiatrowych.


Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

- zakłady projektowe, produkcyjne, montażowe urządzeń OZE,

- jednostki samorządowe związane z ochroną środowiska z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- firmy montażowe budownictwa mieszkalnego i przemysłowego,

- własna działalność gospodarcza,

- przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło i energię,

- przemysł i przetwórstwo,

- chłodnictwo i klimatyzacja,

- biura projektowe i konsultingowe.