Leszno
Technikum
Technikum Nr 4 - I BT - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 I BT - Technik mechanik

Liczba miejsc

 10

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

                                       
                                                   TECHNIK MECHANIK


SYMBOL ZAWODU 311504

KWALIFIKACJA    MG.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

                              MG.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW

                                          PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃDo głównych czynności zawodowych technika mechanika należy:

- programowanie CNC  obrabiarek skrawających, tokarek, frezarek, obrabiarek obróbki plastycznej i robotów, programowanie drukarek 3D,

- obsługa techniczna, naprawa, konserwacja, regulacja oraz organizacja i obsługa cyklów technologicznych- programowanie procesów produkcji części maszyn np. dla przemysłu maszynowego, samochodowego itp.

- opracowanie konstrukcji i technologii elementów maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych rysunku technicznego w AutoCAD oraz programowanie procesów- sterowania CNC.


Przyszłość absolwenta:

- kontynuacja  nauki  na uczelniach wyższych,

- prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

- praca jako technolog, konstruktor, pracownik odpowiedzialny za utrzymanie ruchu zakładu,

- praca i nadzór nad działaniami pomiarów z wykorzystaniem technik elektronicznych, laserowych itp.,

- zarządzanie zespołem zakładów przetwórczych z wykorzystaniem technik komputerowych,

- działy gospodarki oparte na wytwarzaniu nowych produktów z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych CNC.